Studeren in deeltijd

Je bent deeltijder als je een geschikte baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs groter dan 0,5 fte, óf als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de opleiding.

Studenten die al een baan in het onderwijs hebben en deze willen inzetten voor de deeltijdvariant van de opleiding, moeten rekening houden met de gestelde opleidingseisen. Denk hierbij aan regulier onderwijs en een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen per groep. Alle gestelde eisen zijn terug te vinden op de pagina Stage, alle relevante info rondom de praktijkuren vind je eveneens in de stagebrochure (pdf).

Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:
 

  • De opleiding duurt twee jaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de voltijd Startweek Stage/Baan (maandag t/m donderdag, voorafgaand aan de start van de educatieve module) is verplicht, óók voor deeltijders. Deelname aan de Startdag Eerstegraads Module (voorafgaand aan de eerstegraads module) is ook verplicht. Zie voor de data (let op: bij een augustusstart vinden deze plaats vóór de officiële start van het academisch jaar) en andere informatie de pagina Intro GST.
  • Je moet beschikbaar zijn voor de onderwijsbijeenkomsten op de maandag tussen 9:00-15:00 uur tijdens het eerste jaar van de opleiding (de educatieve module), en op dinsdag tussen 11:00-19:00 uur tijdens het tweede jaar van de opleiding (de eerstegraads module).
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn (dagdelen variëren naar gelang de roostermogelijkheden van baan of stageschool).
  • Je volgt dezelfde cursussen als de voltijdstudenten met uitzondering van de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2. Daarvan wordt een aparte versie / werkgroep voor deeltijders aangeboden. 

Studieschema's

In deeltijd ziet de opleiding er als volgt uit:

  • Jaar 1 (twee semesters): cursussen op maandag, namelijk Professional in Praktijk 1a/b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 (30 EC in totaal).
  • Jaar 2 (twee semesters): cursussen op dinsdag, namelijk Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2, de pedagogische en de algemene keuzecursus (30 EC in totaal).

Hieronder vind je de studieschema’s voor deeltijders bij een start in augustus en februari.

Studieschema deeltijd start in augustus (pdf)
Studieschema deeltijd start in februari (pdf)