Studeren in deeltijd

Je bent deeltijder als je een geschikte baan als docent in het VO hebt groter dan 0,5 fte, óf als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de opleiding.

Studenten die al een baan in het onderwijs hebben en deze willen inzetten voor de deeltijdvariant van de opleiding, moeten rekening houden met de gestelde opleidingseisen. Denk hierbij aan regulier onderwijs, en een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen per groep. Alle gestelde eisen zijn terug te vinden in de stagebrochure (pdf).

Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De opleiding duurt twee jaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de voltijd Startweek (maandag t/m donderdag) is verplicht, óók voor deeltijders. Zie ook Intro GST.
  • Je moet beschikbaar zijn voor de onderwijsbijeenkomsten op de maandag tussen 9:00-15:00 uur tijdens het eerste jaar van de opleiding (de Educatieve Module), en op dinsdag tussen 11:00-19:00 uur tijdens het tweede jaar van de opleiding (de Eerstegraads Module).
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn (dagdelen variëren naar gelang de roostermogelijkheden van baan of stageschool).
  • Je volgt dezelfde cursussen als de voltijdstudenten met uitzondering van de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2. Daarvan wordt een aparte versie / werkgroep voor deeltijders aangeboden. 

Studieschema's

Studieschema deeltijd start in augustus (pdf)
Studieschema deeltijd start in februari (pdf)

Ben je vóór augustus 2018 met je opleiding gestart? Bekijk je studieschema dan in ons archief.