Het onderwijs voor de cursussen Pedagogiek 1, Vakdidactiek 1 en Professional in praktijk 1a/b volg je op de maandagochtend. Voor Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in praktijk 2 én de keuzecursussen geldt dat ze op dinsdag worden ingepland (tussen 11:00-19:00 uur. De andere dagen ben je beschikbaar voor praktijkuren in de vorm van stage of baan.

Een algemeen overzicht van blokken, semesters en inschrijfperiodes vind je in de jaarplanning 2020/2021 (pdf).

Je rooster vind je MyTimetable.

Let op: de cursussen Pedagogiek 1,  Vakdidactiek 1 en Professional in praktijk 1a/b beginnen met een voltijd startweek op de universiteit. In het najaar begint het onderwijs in de laatste week van de schoolvakantie van regio Midden. Als je in najaar 2020 start, begint de startweek op maandag 24 augustus 2020. De startweek voor de februaristarters is van 1 t/m 4 februari 2021.

OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES
De Rijksoverheid biedt een overzicht van de schoolvakanties 2020-2021.