Voor academici met een andere master
Heb je een universitair masterdiploma in een discipline die geen schoolvak is? Dan ben je in principe niet toelaatbaar tot dit eenjarige masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs; er is geen mogelijkheid om een premaster te volgen. Het team Mastertoelating kan je wel adviseren over een reparatieprogramma of suggesties aandragen voor een ander masterprogramma. Vraag naar de mogelijkheden via mastertoelating.gst@uu.nl.

Voor hbo'ers
Het is niet mogelijk om een premaster te volgen voor de eenjarige opleiding Leraar voorbereidend hoger onderwijs. Wil je je eerstegraadsbevoegdheid halen? Kijk dan bij de tweejarige masterprogramma’s educatie en communicatie. Hier combineer je de lerarenopleiding met verdieping van je kennis van het schoolvak dat je wilt gaan doceren. Houd rekening met een premastertraject van minimaal een half jaar. Er zijn tweejarige masterprogramma's voor de volgende schoolvakken:
 

  • Tweejarige master Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Franse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Geschiedenis: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
  • Tweejarige master Geografie: educatie en communicatie
  • Science Education and Communication (Engelstalig)* 

Heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Dan krijg je in het tweede jaar van de opleiding (het lerarenopleidingsgedeelte) vrijstellingen.

* Voor bèta's geldt dat alleen een tweedegraads bevoegdheid geen toegang geeft tot een (educatieve) tweejarige master. Je moet dan eerst een vakinhoudelijke bachelor doen, waarna je kunt instromen in het tweejarige masterprogramma Science Education and Communication.