Praktijkgebonden leren

Het masterprogramma duurt een jaar. Je volgt onderdelen die je voorbereiden op de praktijk van het leraarschap. De helft van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages.

De informatie op deze pagina is ook bestemd voor zogenaamde zijinstromers-in-beroep (ZIB), voor wie hun school een zijinstroomsubsidie heeft aangevraagd.
Ook studenten die de opleiding in baanvariant volgen, vinden hier de benodigde informatie.

Programmadoel

Je vult je kennis van het schoolvak waarin je gaat lesgeven aan met competenties die je nodig hebt om leraar te worden. Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam (als eerstegraads docent): je kunt als beginnende leraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk. Ook ligt de weg naar andere functies in de educatieve sector voor je open.