Afstudeerprocedure

Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

Om af te kunnen studeren moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 

 • Je moet aan alle eisen van het examenprogramma voldoen (van beide jaren binnen de master).
 • Alle behaalde resultaten dienen in Osiris verwerkt te zijn*.
 • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.
 • Indien er voorwaarden (bijv. wegwerken van vakdeficiënties of het behalen van doctoraal- of masterdiploma) zijn opgesteld in je toelatingsbeschikking, moet je aan deze volwaarden voldoen.

*Houd na het behalen van je laatste resultaten OSIRIS Student in de gaten. Als een resultaat na tien werkdagen nog niet in OSIRIS is geregistreerd, neem dan contact op met de docent die het resultaat dient aan te leveren.

Staat het resultaat van een cursus of van de thesis onder het kopje ‘Resultaten – Overig (deze resultaten tellen niet mee voor dit examenprogramma)’, neem dan altijd contact op met het Studie-informatiepunt GST (STIP). Zolang dat resultaat daar staat, klopt het studievoortgangsoverzicht niet en val je buiten de selectie van studenten die mogen afstuderen.

Een examendossier dat niet compleet is, wordt niet in behandeling genomen en leidt tot uitstel van je afstuderen. Dit kan dus ook leiden tot betaling van een extra maand collegegeld!

Als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet ontvang je van het Examenbureau GST, namens de Examencommissie, het bericht ‘Afstuderen Educatieve master’. Je ontvangt het afstudeerbericht halverwege of aan het eind van de maand via je students-mail. Houd je students-mail dus goed in de gaten!

In het afstudeerbericht staat dat je kunt afstuderen en word je verzocht om binnen twee weken via Osiris-Zaak het bijgevoegde afstudeerformulier terug te sturen. Je kunt op het afstudeerformulier aangeven of je:
 

 1. gaat afstuderen, en kiest voor een diploma-uitreiking of voor het afhalen van het diploma bij het Studie-informatiepunt GST (zie ook stap 4);
 2. uitstel van afstuderen gaat aanvragen bij de Examencommissie GST.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

LET OP: als je niet (binnen twee weken) reageert, is het niet meer mogelijk om aan de diploma-uitreiking deel te nemen. Het Examenbureau GST laat je dan afstuderen en je ontvangt een bericht per e-mail waarin staat wanneer je het diploma kunt komen afhalen bij de balie van het Studie-informatiepunt GST (STIP).

Je examendatum

Na het verwerken van je afstudeerformulier stuurt het Examenbureau een bevestigingsmail. In Osiris-Zaak vind je de afstudeergegevens met daarin de bevestiging van je examendatum en de datum van uitreiken of afhalen van het diploma. Resultaten behaald na de examendatum worden niet meer vermeld op je cijferlijst.

Je examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de Examencommissie GST heeft vastgesteld dat je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je diploma of certificaat wordt vermeld.

De regeling voor het vaststellen van de examendatum is een regeling uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER wordt jaarlijks vastgesteld en is van toepassing op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven. Bij een verandering van de regels gelden de nieuwe regels voor iedereen. Studeer je dus in collegejaar 2020-2021 af, dan geldt de OER van 2020-2021.

Geen afstudeermail ontvangen?

Als je op de laatste werkdag van de maand om 16.00 uur geen afstudeermail hebt ontvangen, en je denkt wel te kunnen afstuderen, neem dan contact op met het Examenbureau via examenbureau.gst@uu.nl.

Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven. Je moet jezelf uitschrijven aan de Universiteit Utrecht via Studielink en, indien van toepassing, je studiefinanciering en het studentenreisproduct stopzetten.

LET OP: schrijf je niet uit voordat je het afstudeerbericht ‘Afstuderen Educatieve master’ van het Examenbureau GST hebt ontvangen. Wij kunnen je niet laten afstuderen als je niet ingeschreven staat, dus zorg ervoor dat je je niet te vroeg uitschrijft.

Schrijf je uit in Studielink voor het eind van de maand; uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk! Houd dus goed in de gaten wanneer het laatste resultaat in OSIRIS is geregistreerd en wanneer je je afstudeerbericht ontvangt. Zodra je het afstudeerbericht hebt ontvangen, kan je je uitschrijven. Voor uitschrijving hoef je niet te wachten op de bevestigingsmail met je examendatum van het Examenbureau GST.

Je diploma laten uitreiken

Let op: als gevolg van de coronamaatregelen kunnen de diploma-uitreikingen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Bekijk het overzicht diploma-uitreikingen (pdf, Engels) voor de data van de uitreikingen per opleiding, de locaties en de tijden in 2021.

Je diploma afhalen (afgestudeerd vanaf maart 2021)

Studenten die vanaf maart afstuderen kunnen voorlopig niet het diploma afhalen. De balie is vanaf half april tot nader order gesloten i.v.m. de huidige coronaomstandigheden. Hou deze site in de gaten voor een update.

Bekijk het overzicht van afhaaldata in 2020-2021 (pdf).

Je diploma afhalen (afgestudeerd voor maart 2021)

Door de maatregelen rondom COVID-19 is het afhalen beperkt mogelijk op woensdag en vrijdag tot en met 2 juli 2021. Let op: deze datum wordt niet verlengd. Reserveren is verplicht.

Let goed op het volgende:
 

 • Afhalen kan uitsluitend in de aangegeven periode. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Afhalen kan uitsluitend met een online reservering. Hierop worden eveneens geen uitzonderingen gemaakt.
 • Zorg dat je alleen bent, gezelschap is niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje, dit is voor iedereen verplicht.
 • Neem je identiteitsbewijs mee.

Heb je gereserveerd maar kun je niet komen?

 • Annuleer altijd de afspraak.
 • Laat het ons weten als je op het moment van de afspraak onverwacht verhinderd bent.

Grading Table

Bij je diploma is een cijferlijst (Internationaal diplomasupplement) bijgesloten. Hierop wordt je Grading Table vermeld.

Cum laude

Wil je weten of je in aanmerking komt voor het judicium cum laude? Bekijk dan de Onderwijs- en examenregeling 2020-2021 (art. 6.2) voor de cum laude vereisten van het collegejaar 2020-2021.

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van afstuderen vind je in de Onderwijs- en examenregeling 2020-2021.

De Examencommissie GST beoordeelt of je in aanmerking komt voor uitstel. Dien binnen twee weken nadat je het afstudeerbericht hebt ontvangen een gemotiveerd verzoek tot uitstel van afstuderen aan bij de Examencommissie van de Graduate School of Teaching (GST). Bij dit verzoek geef je aan wanneer je het getuigschrift wilt ontvangen. Je kunt je verzoek indienen per e-mail (examencommissie.gst@uu.nl) of per post.

Adres Examencommissie GST

Faculteit Sociale Wetenschappen
Studie-informatiepunt t.a.v. Examencommissie GST
Padualaan 14
3584 CH Utrecht

Beoordeling van je verzoek

Als je bijtijds uitstel hebt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden:
 

 1. je verzoek wordt toegewezen en je studeert later af. Bij de toewijzing ontvang je een datum tot wanneer je uitstel van afstuderen krijgt. Ongeveer twee weken voor het verlopen van deze datum ontvang je opnieuw het afstudeerbericht en geldt de normale afstudeerprocedure (zie stap 1 t/m 4);
 2. je verzoek wordt afgewezen en je studeert alsnog af in de maand waarin je het afstudeerbericht hebt ontvangen.

Als je een educatieve master voor alfa- of gammavakken hebt gevolgd, ontvang je de graad Master of Arts. Als je een educatieve master voor bètavakken hebt gevolgd, ontvang je de graad Master of Science (MSc). De titel drs. mag ook gevoerd worden.

Contractanten ontvangen een bekwaamheidscertificaat (en dus geen diploma). Dit certificaat verklaart dat de student voldoet aan de bekwaamheidseisen van het gevolgde programma. Het bekwaamheidscertificaat geeft recht op het voeren van de titel doctorandus (drs.).

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald in 1996 of later. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma in 1995 of eerder behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

 • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
 • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
 • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.

Mocht je voor een werkgever of vervolgstudie aan moeten tonen dat je bent afgestudeerd, kan je in het diplomaregister een bewijs van afstuderen opvragen (let op: dit is niet mogelijk voor contractanten, echter kan er wel een afstudeerverklaring worden aangevraagd via Osiris-Zaak, zie onderstaand). Ga naar www.duo.nl, log in en kies voor Diplomaregister > Mijn diploma’s. Je kunt daar de behaalde diploma’s zien.

LET OP: om te zien dat je het diploma voor de opleiding hebt behaald, is het van belang dat je het afstudeerformulier hebt teruggestuurd. Dit formulier wordt door het Examenbureau verwerkt voordat de examendatum aan DUO wordt doorgegeven.

Je ontvangt na het verwerken van het afstudeerformulier een bevestiging met daarin de datum van de uitreiking of de datum vanaf wanneer je het diploma af kunt halen. Je kunt aanhouden dat je vanaf de tweede werkdag na je examendatum, mits je afstudeerformulier is verwerkt, in DUO het behaalde diploma kunt zien.

Indien je in het begin van de maand afstudeert en je (met spoed) een afstudeerverklaring nodig hebt, kan je deze aanvragen via OSIRIS Zaak. Log in op OSIRIS Student, ga naar het tabblad ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’. Selecteer hierna de button ‘Start een nieuwe zaak’ en start de zaak ‘FSW & GST - Aanvragen afstudeerverklaring’. Het Examenbureau maakt dan zo snel mogelijk een afstudeerverklaring aan.

LET OP: vanwege de gevolgen van het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om je afstudeerverklaring in hard copy te ontvangen. Een digitaal exemplaar is wel mogelijk.

Vragen?

Heb je nog vragen over de afstudeerprocedure? Of heb je gecontroleerd dat al je resultaten in Osiris staan en heb je geen bericht ontvangen dat je kunt afstuderen? Dan kun je terecht bij het Examenbureau GST: examenbureau.gst@uu.nl. Met opleidingsspecifieke vragen kan je terecht bij de opleiding zelf: gst@uu.nl.