Als je in februari start met de opleiding Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie duurt je programma twee jaar. Die twee jaren zijn verdeeld over drie collegejaren.

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van het programma in drie collegejaren in schema: 

De inhoud van de vier semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar er is ook keuzeruimte: in totaal volg je minimaal een beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus (5 EC), een beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus (5 EC) en twee vakspecifieke keuzecursussen (10 EC). Afhankelijk van de omvang van je scriptie kan het dat je ruimte hebt voor een derde vakspecifieke keuzecursus.

Bekijk hieronder een toelichting op de drie collegejaren per blok:

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Educatieve module: Vakdidactiek Kunstgeschiedenis 1, Pedagogiek 1 en Professional in Praktijk 1.

Tijdens deze module ontwikkel je je professionele competenties en leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, kun je alles wat je leert meteen in de praktijk brengen.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Kunstgeschiedenis 1 (GSTVAKD1KS) 5 3-4
Pedagogiek 1 (GSTPED1) 5 3-4
Professional in Praktijk 1a (GSTPIP1a) en Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1b) 20 3-4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar volg je tijdens de Vakinhoudelijke module een algemene cursus historiografie van de kunst- en architectuurgeschiedenis en twee cursussen op het gebied van moderne en hedendaagse kunst.

Het doel van deze cursussen is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis die je in de bacheloropleiding hebt opgebouwd. Tijdens deze verplichte vakspecifieke cursussen heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek.

Daarnaast volg je in blok 2 de verplichte cursus Kunst & Educatie, waarin je wordt uitgedaagd je kennis van de kunstgeschiedenis te relateren aan en verrijken met kennis van de kunsten van andere disciplines, zoals muziek, drama en dans. Diezelfde verbreding kun je opzoeken bij de vakspecifieke keuzecursus in blok 2, maar je kunt ook een cursus uit de Master Kunstgeschiedenis kiezen.

Cursus EC Blok
Historiografie Kunstgeschiedenis (GKMV16001) 5 1
Kunst & Educatie (GKEMV16013) 5 1
Curating en publieksbemiddeling (GKMV16005) of
Kunstonderzoek in de praktijk: Oude kunst (GKMV16004)
10 1-2
Kunst, actualiteit en geschiedenis (GKMV16007) 5 2
Vakspecifieke keuzecursus 5 2

In blok 3 en 4 van het tweede collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Kunstgeschiedenis 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Daarnaast volg je dit semester twee keuzecursussen.

Tijdens de Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als eerstegraads leraar en verdiep je je vakdidactische en pedagogische kennis. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, breng je alles wat je leert meteen in de praktijk.

In totaal volg je twee beroepsvoorbereidende en twee vakspecifieke keuzecursussen voor 5 EC per cursus. Overleg altijd met je tutor over de invulling van deze keuzeruimte.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Kunstgeschiedenis 2 (GSTVAKD2KS) 7,5 3-4
Pedagogiek 2 (GSTPED2) 2,5 3
Professional in Praktijk 2 (GSTPIP2) 10 3-4
Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus of vakspecifieke keuzecursus 5 3 of 4
Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus of vakspecifieke keuzecursus 5 3 of 4

In blok 1 en 2 van het derde collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je scriptie. Daarnaast heb je ruimte voor een of twee keuzecursussen.

Als je masterscriptie een omvang heeft van 20 EC, dan kies je in blok 1 en 2 een keuzecursus. In totaal volg je dan twee beroepsvoorbereidende en drie vakspecifieke keuzecursussen voor 5 EC per cursus. Overleg altijd met je tutor over de invulling van deze keuzeruimte. Er zijn meerdere mogelijkheden: 
 

  • In het kader van de masterscriptie kun je een stage lopen bij een organisatie, anders dan een school voor Voortgezet Onderwijs. Je kunt hierbij denken aan de educatieve afdeling van een museum of andere culturele organisatie.
  • Je volgt een of twee vakspecifieke keuzecursussen (5 EC).
  • Je volgt eventueel een of twee beroepsvoorbereidende keuzecursussen, als je daar eerder in je programma nog geen gelegenheid toe hebt gehad (5 EC).

Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16011) 20-25 1, 2, 3, 4
Beroepsvoorbereidende of vakspecifieke keuzecursus 5-10 3-4