Algemeen kader masterscriptie Graduate School of Teaching / Geesteswetenschappen

De educatieve masterscriptie is een proeve van onderzoeksbekwaamheid vanuit de vakinhoudelijke discipline (Talen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis) met aantoonbare relevantie voor het onderwijs of andere toepassingen in het educatieve domein. De scriptie heeft een minimale omvang van 20 EC, met een mogelijke uitbreiding naar 25 EC, en wordt geschreven tijdens de Onderzoeksmodule, meestal in het 3e of 4e semester van het tweejarige masterprogramma Educatie en Communicatie.

Kader masterscriptie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie

De masterscriptie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie is een academisch werkstuk met een helder geformuleerde onderzoeksvraag als uitgangspunt waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van educatie of publieksbemiddeling gerelateerd aan het vakgebied Kunstgeschiedenis. In deze scriptie koppelt de student de theorie en praktijk van het kunsthistorisch onderzoek aan de kunsteducatieve praktijk en levert daarmee een bijdrage aan de wetenschappelijke discussie over het kunstonderwijs of de publieksbemiddeling binnen de discipline Kunstgeschiedenis. 

Masterscriptie uploaden

Als je afstudeert in een masterprogramma van de Graduate School of Teaching (GST) moet je zelf je thesis uploaden in het digitaal scriptiearchief. Je thesis is openbaar.