Tijdens het programma zijn er een aantal momenten waarop je een keuzecursus kunt volgen. De inhoud van iedere cursus kun je zelf opzoeken in de Onderwijscatalogus (zoek op cursuscode).

Keuzeaanbod 2020-2021

Je volgt drie verschillende soorten keuzecursussen:

Als je scriptie een omvang heeft van 20 EC volg je 15 EC aan vakspecifieke keuzecursussen. Als je scriptie een omvang heeft van 25 EC volg je vakspecifieke keuzecursussen voor 10 EC.

Cursus EC Blok
Stage Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV19012) 5-10 1, 2, 3, 4
Kunst als collectieobject: modern (GKMV18008) 5 1
Theorie en methoden van de kunst- en architectuurgeschiedenis (GKMV18010) 5 2
Erfgoed en identiteit (GKMV18002) 5 2
Infrastructuur van de historische cultuur (GKMV19002) 5 2
The Experience of Modernity (GKMV18003) 5 2
Expanding Performance (MCMV16005) 5 2
Art and Society: Fieldwork (MCMV20006) 5 2
Music and the Moving Image (MCMV16012) 5 2
Feminist Approaches to Art and Affect (MCMV​16027) 5 2
Postcolonial Transitions and Transnational Justice (MCMV​16029) 5 2
Cultural Institutions (MCRMV16008) 5 3
Urban Interfaces (MCRMV16045) 5 3
Corporeal Literacy(MCRMV16046) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) * 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) * 5 4
Emerging Media, Arts and Performance (MCRMV16042) 5 4

* CKV-didactiek en Erfgoededucatie mag je ook laten gelden als beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus. Overleg ruim voor aanvang van de cursus met de cursuscoördinator en je tutor over deze mogelijkheid, en informeer na hun goedkeuring de examencommissie, zodat de keuze vakspecifiek of algemeen administratief verwerkt kan worden in jouw examenprogramma.

Je volgt minimaal 5 EC in deze categorie.

Cursus EC Blok
Leerpsychologie (GSTPKC01) 5 1
Burgerschap en educatie (GSTPKC03) 5 1
Excellence and differentiation in secondary education (GSTPKC07) 5 1
Interpersoonlijk leraarsgedrag (GSTPKC02) 5 3
Pedagogisch onderzoek (GSTPKC04) 5 3
Pedagogiek en passend onderwijs (GSTPKC05) 5 3
Cultural diversity and social inclusion in education (GSTPKC06) 5 3

Je volgt minimaal 5 EC in deze categorie.

Cursus EC Blok
Complexiteit van educatieve teksten (TLEMV16012) 5 1
Trends in Education and Communication (FI-MSECTEC) 5 1
Toetsing en beoordeling (GSTOKC01) 5 2
Advanced Design in Science Education (FI-MSECAD) 5 2
History and Philosophy of Science for SEC (FI-MSECHP) 5 2
Geschiedenis & Educatie (GKEMV16003) 5 2
Het organiseren van leren (GSTOKC02) 5 2
Duurzaamheidseducatie (GSTOKC03) 5 2
Lezen en schrijven (GSTOKC04) 5 2
ICT in education (GSTOKC06) 5 4
Data in de school (GSTOKC08) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) 5 4
Taalbeleid in onderwijs en maatschappij (GSTOKC10) 5 4
Science in society (FI-MSECSIS) 5 4
Communicatie in het educatieve domein (GSTOKC14) 5 4
International Perspectives on Teaching (GSTOKC13) 5 1,2,3,4

Je planning aanpassen gedurende het semester

Het keuze-aanbod verschilt per blok, daarom kan het interessant zijn om de planning van de verschillende soorten keuzecursussen gedurende de semesters aan te passen. Overleg dit altijd goed met je tutor.

Vakspecifieke keuzecursussen die aangeboden worden door een masterprogramma binnen de faculteit Geesteswetenschappen vallen altijd in het eerste semester (start september), maar de Graduate School of Teaching biedt ook enkele vakspecifieke keuzecursussen voor Kunstgeschiedenis aan in het tweede semester.