Tijdens het programma zijn er een aantal momenten waarop je een keuzecursus kunt volgen. Er zijn drie soorten keuzecursussen:
 

  • Vakspecifieke keuzecursussen: als je scriptie een omvang heeft van 20 EC volg je 15 EC aan vakspecifieke keuzecursussen. Als je scriptie een omvang heeft van 25 EC volg je vakspecifieke keuzecursussen voor 10 EC.
  • Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursussen: je volgt minimaal 5 EC in deze categorie.
  • Beroepsvoorbereidend algemene keuzecursussen: je volgt minimaal 5 EC in deze categorie.

De inhoud van iedere cursus kun je zelf opzoeken in de Onderwijscatalogus (zoek op cursuscode).

Plannen

Het keuze-aanbod verschilt per blok, daarom kan het interessant zijn om de planning van de verschillende soorten keuzecursussen gedurende de semesters aan te passen. Overleg dit altijd goed met je tutor.

Vakspecifieke keuzecursussen die aangeboden worden door een masterprogramma binnen de faculteit Geesteswetenschappen vallen altijd in het eerste semester (start september), maar de Graduate School of Teaching biedt ook enkele vakspecifieke keuzecursussen voor Kunstgeschiedenis aan in het tweede semester.

Keuzecursusaanbod 2019-2020

Bekijk de keuzecursussen voor het jaar 2019-2020:

Cursus EC Blok
Stage Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16012) 5-10 1, 2, 3, 4
Kunst als collectieobject: modern (GKMV18008) 5 1
Theorie en methoden van de kunst- en architectuurgeschiedenis (GKMV18010) 5 2
Kunst, actualiteit en geschiedenis (GKMV16007) 5 2
Erfgoed en identiteit (GKMV18002) 5 2
High Art: een cultuurgeschiedenis (GKMV17005) 5 2
The Experience of Modernity (GKMV18003) 5 2
Expanding Performance (MCMV16005) 5 2
Researching Arts and Society II (MCMV17002) 5 2
Music and the Moving Image (MCMV16012) 5 2
Art and Affect (MCMV​16027) 5 2
Postcolonial Transitions and Transnational Justice (MCMV​16029) 5 2
Cultural Institutions (MCRMV16008) 5 3
Urban Interfaces (MCRMV16045) 5 3
Corporeal Literacy(MCRMV16046) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) * 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) * 5 4

* CKV-didactiek en Erfgoededucatie mag je ook laten gelden als beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus. Overleg ruim voor aanvang van de cursus met de cursuscoördinator en je tutor over deze mogelijkheid, en informeer na hun goedkeuring de examencommissie, zodat de keuze vakspecifiek of algemeen administratief verwerkt kan worden in jouw examenprogramma.

Cursus EC Blok
Complexiteit van educatieve teksten (TLEMV16012) 5 1
Trends in Education and Communication (FI-MSECTEC) 5 1
Toetsing en beoordeling (GSTOKC01) 5 2
Advanced Design in Science Education (FI-MSECAD) 5 2
History and Philosophy of Science for SEC (FI-MSECHP) 5 2
Geschiedenis & Educatie (GKEMV16003) 5 2
Het organiseren van leren (GSTOKC02) 5 2
Duurzaamheidseducatie (GSTOKC03) 5 2
Lezen en schrijven (GSTOKC04) 5 2
ICT in education (GSTOKC06) 5 4
Data in de school (GSTOKC08) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) 5 4
Taalbeleid in onderwijs en maatschappij (GSTOKC10) 5 4
Science in society (FI-MSECSIS) 5 4
International Perspectives on Teaching (GSTOKC13) 5 1,2,3,4