Hier vind je het huidige programma zoals we dat sinds 2018-2019 aanbieden. Ga naar het archief als je informatie zoekt over de studieprogramma’s van vóór 2018-2019.

Het masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie heeft een studielast van 120 EC, verdeeld over twee jaar. Het programma bestaat uit 60 EC vakinhoud en 60 EC beroepsvoorbereiding en is opgebouwd uit vier modules van elk 30 EC:
 

  • de Educatieve module
  • de Eerstegraadsmodule
  • de Vakinhoudelijke module
  • de Onderzoeksmodule

Tijdens de Vakinhoudelijke en Onderzoeksmodule verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau en leg je een verband met de onderwijspraktijk en communicatie in een educatieve context.

Tijdens de Educatieve en Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als leraar in nauw verband met je stage. Tijdens de vakdidactische en pedagogische colleges leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen, in je stages breng je dat in de praktijk. Daarnaast volg je een aantal keuzecursussen.

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur, afhankelijk van de module (zie hierboven) die je op dat moment volgt.

Lees ook de Onderwijs- en examenregeling van dit masterprogramma.

Opbouw van het programma

De opbouw van je studieprogramma hangt onder meer af van het moment waarop je start met de opleiding. Studenten die toegelaten zijn tot het U-TEAch programma kunnen alleen in september starten met de opleiding. Alle anderen kunnen in september of in februari starten.

Kies hier je studieprogramma:
 

Studenten die in 2017-2018 of eerder zijn gestart met het masterprogramma zullen merken dat er sprake is van wijzigingen in het cursusaanbod: het beroepsvoorbereidende deel van het programma is sinds september 2018 vervangen door een Educatieve module (30 EC) en een Eerstegraadsmodule (30 EC).

Sinds 2018-19 is het eerste deel van het oude beroepsvoorbereidende deel vervangen door de Educatieve module. Als je een cursus moet herkansen sluit je aan bij het nieuwe cursusaanbod.

Voor meer informatie kun je de overgangsregelingen in de Onderwijs- en examenregeling raadplegen. Neem bij eventuele onduidelijkheden of voor overleg contact op met de studieadviseur van je masterprogramma.