Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt niet alleen inspraak bij je eigen opleiding, maar ook binnen de faculteit en universiteit.

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het master- en minoronderwijs. Zij adviseert over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de OER en cursusevaluaties. Alle cursussen van de GST worden door een groep docenten en studenten geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle deelnemers worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/beta/gamma-masters en de educatieve minor).

Opmerkingen over het onderwijs kun je aan de studentengeleding van de Opleidingscommissie sturen per e-mail: studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  
 

 • Erwin Mantingh (alfa, voorzitter)
 • Janneke Corvers (alfa)
 • Liesbeth de Bakker (bèta)
 • Marjolein Vollebregt (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2019-2020 zijn:
 

 • Lise Berghuis (alfa)
 • Raisa van der Knaap (gamma)
 • Heleen Lingers (alfa)
 • Maril de Man (gamma)
 • Olivier Sitvast (alfa)​
 • Vacature (bèta)
 • Vacature (bèta)

Marijn Smeets (Onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

 • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen. 
 • Via cursuseveluaties.
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.
 • Weet je niet waar je terecht kunt met je vraag, opmerking of klacht? Ga dan op Facebook naar het medezeggenschapsloket. Stel je vraag en binnen één werkdag krijg je antwoord. 

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

Verkiezingen 2020

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. De verkiezingen van 2020 zijn tot nader order uitgesteld in verband met de gevolgen van het coronavirus. Lees hoe je je verkiesbaar stelt en wat de planning is.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.