Zoek je een medewerker?

Bekijk het overzicht van docenten en medewerkers van het masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Zoek je een gebouw?

Bekijk het overzicht van de gebouwen waar het masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie gebruik van maakt.

Zoek je een werkplek?

Bekijk op studyspot waar er studieplekken beschikbaar zijn.

Zoek je een service of dienst?

Bekijk de contactgegevens van verschillende diensten:

Het Studie-informatiepunt (STIP) is het eerste aanspreekpunt voor studenten en geïnteresseerden. Je kunt er terecht met al je vragen over je (toekomstige) studie aan de Graduate School of Teaching.

Let op!

Wegens het coronavirus is het STIP voor onbepaalde tijd niet via de balie of per telefoon bereikbaar. Je kunt het STIP nog wel bereiken via email. Mail je vraag door middel van het vragenformulier.

Elke student van een tweejarige opleiding Educatie & Communicatie krijgt voor aanvang van het onderwijs een tutor toegewezen. Een tutor is een docent van de opleiding met wie je gedurende je opleiding gesprekken zult hebben buiten de onderwijsuren om, over studievoortgang, keuzeonderwijs en (inhoudelijke) studieplanning.

De tutor is je aanspreekpunt voor vragen over:
 

 • opbouw en inhoud van het masterprogramma;
 • invulling keuzecursussen, afstudeerproject en stage(s);
 • studieplanning en beroepsvoorbereiding;
 • studievoortgang

De tutor zal je gedurende de opleiding een aantal keren uitnodigen voor gesprekken, die deels in een tutorgroep kunnen plaatsvinden. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen.

Als er persoonlijke zaken spelen die invloed hebben op je studievoortgang is de tutor niet je eerste aanspreekpunt. In dat geval kun je beter een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur kan je indien nodig weer verwijzen naar de studentendecaan of studentenpsycholoog.

De tutoren binnen de opleiding Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie zijn Linda Boersma en Myrthe Nagtzaam.

De studieadviseurs van de Graduate School of Teaching zijn Alice Bor en Corneline van Staalduinen. Zij kunnen je helpen met vragen over o.a. toelating en inschrijven, exameneisen, ingewikkelde studieplanningen, vrijstellingen, cursussen volgen aan een andere universiteit, studeren met een handicap of functiebeperking, stoppen met de studie en uitschrijven.

Daarnaast kun je bij hen terecht met problemen zoals gebrek aan studiemotivatie, studeerproblemen, studievertraging, ziekte, een conflict met een docent of andere medewerker binnen de Universiteit Utrecht, of andere omstandigheden die je studievoortgang belemmeren.

Let op:

Wegens het coronavirus zijn onze fysieke spreekuren komen te vervallen. Je kunt ons nog wel bereiken via email studieadviseur.gst@uu.nl en tijdens het telefonisch spreekuur (woensdag van 14.00-16.00 uur, tel. 030-253 7230).

Verantwoordelijkheden & taken

Er is één examencommissie voor alle lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht, de examencommissie van de Graduate School of Teaching.

De verantwoordelijkheden en taken van de examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Samenstelling

 • Prof.dr. R. (Rick) de Graaff (voorzitter)
 • Prof.dr. A.A.M. (Bart) Besamusca
 • Dr. B. (Bouke) van Gorp
 • Dr. Y. (Yolanda) Grift
 • Prof.dr. W. (Wouter) van Joolingen
 • Dr. J.M. (Jan Marten) Praamsma
 • Extern lid: Henny de Wit

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen R. (Rianne) den Adel MSc en R. (Renske) Smit MSc.

Verzoek indienen

Verzoeken aan de examencommissie, zoals het aanvragen van vrijstellingen en goedkeuring van cursussen, uitstel van afstuderen of inpassingen kunnen per e-mail worden ingediend bij de examencommissie via examencommissie.gst@uu.nl. Zorg dat je een volledig verzoek indient, zie daarvoor eerst de te volgen procedures onder Praktische zaken > Regelingen en procedures > Verzoeken aan de examencommissie.

De examencommissie beslist binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag compleet binnen is.

Gewaarmerkte kopieën

Bij sommige verzoeken moeten gewaarmerkte documenten aangeleverd worden. Lever deze documenten in bij de balie van het Studie-informatiepunt FSW of stuur ze op naar het volgende adres:

Faculteit Sociale Wetenschappen
Studie-informatiepunt
T.a.v. Examencommissie GST
Padualaan 14
3584 CH Utrecht

Vragen

Misschien wil je, voordat je een verzoek bij de examencommissie indient, eerst overleggen over wat er kan en mag binnen jouw programma. Hiervoor kun je terecht bij je tutor of bij de studieadviseur via studieadviseur.gst@uu.nl.

Bij vragen over afstuderen, de administratieve examenafhandeling en de diploma-uitreikingen kun je terecht bij het examenbureau van de Graduate School of Teaching via examenbureau.gst@uu.nl.

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het master- en minoronderwijs. Zij adviseert over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de OER en cursusevaluaties. Alle cursussen van de GST worden door een groep docenten en studenten geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle deelnemers worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/beta/gamma-masters en de educatieve minor).

Opmerkingen over het onderwijs kun je aan de studentengeleding van de Opleidingscommissie sturen per e-mail: studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  
 

 • Erwin Mantingh (alfa, voorzitter)
 • Janneke Corvers (alfa)
 • Liesbeth de Bakker (bèta)
 • Marjolein Vollebregt (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2019-2020 zijn:
 

 • Lise Berghuis (alfa)
 • Raisa van der Knaap (gamma)
 • Heleen Lingers (alfa)
 • Maril de Man (gamma)
 • Olivier Sitvast (alfa)​
 • Vacature (bèta)
 • Vacature (bèta)

Marijn Smeets (Onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

De universiteit kent een gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag. Met een klacht op dit gebied kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen tussen klager en beklaagde. Als dat niet helpt, kan gezamenlijk worden besloten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en adviseert vervolgens het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken die met studeren en het studentenleven te maken hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte.

Bij het Skills Lab kun je terecht als je meer wilt weten over het ontwikkelen van jouw academische vaardigheden of als je in je studie ergens tegenaan loopt. We proberen zo helder mogelijk in kaart te brengen wat er allemaal te vinden is aan trainingen, workshops, cursussen, individuele begeleiding en tools. 

Het Facilitair Service Centrum (FSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening bij de Universiteit Utrecht. Denk aan audiovisuele onderwijsondersteuning, catering, zaalverhuur, schoonmaak, afvalverwijdering, post, vervoer, reparaties en onderhoud van gebouwen en faciliteiten.

Wil je een storing of defect melden? Of een facilitaire dienst aanvragen? Gebruik het FSC Meldformulier voor alle facilitaire meldingen (storing/defect, aanvraag, suggestie, klacht).

Meer informatie

FSC Meldpunt
Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19
030 253 95 95
Maandag tot en met vrijdag, 8.00 - 16.30 uur
FSC Meldformulier

Niet gevonden wat je zocht? In de A-Z Lijst vind je een overzicht van alle universitaire faciliteiten en voorzieningen.