Let op! In de flowchart (pdf) staat welke studenten de gehele Startweek of slechts een deel moeten volgen.

Voltijd

Het voltijdprogramma (pdf) is bedoeld voor de volgende studenten, die starten met een baan/stage in het kader van Professional in Praktijk 1a:
 

  • Educatie en Communicatie
  • LVHO
  • Minor
  • Module
  • Educational profile

Eerstegraads Module – startdag

Deze startdag is verplicht voor alle studenten die starten met de Eerstegraads Module (Vakdidactiek 2, Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2). Bekijk het rooster (pdf) voor deze dag.

Werkgroepnummer

Je werkgroepnummer staat vermeld in OSIRIS (ga naar inschrijvingen > overzicht inschrijvingen > 'groep', dit is je werkgroepnummer). Dit nummer kun je ook inzien door in te loggen op MyTimetable. Let op: het werkgroepnummer van Pedagogiek/Professional in Praktijk komt niet overeen met het werkgroepnummer bij Vakdidactiek!