Startdag eerstegraads module

Deze pagina is nog niet up-to-date. Hieronder vind je wel alvast de data van de komende Startweek stage/baan, de Startdag eerstegraads module en de Openingsbijeenkomst(en):
 

  • De Startweek stage/baan vindt plaats van maandag 19 augustus tot en met donderdag 22 augustus 2024.
  • De Startdag eerstegraads module is op dinsdag 20 augustus 2024.
  • De Openingsbijeenkomst(en) voor startende studenten Science Education and Communication / Educatie en Communicatie vindt plaats tijdens de eerste week/weken van het semester. De dagen en tijden zijn nog niet bekend. Zodra bekend worden ze hier gepubliceerd.

In de Intro GST Flowchart (pdf) kun je bekijken bij welke introductie jij t.z.t. verwacht wordt. Deelname is verplicht.

De Startdag eerstegraads module vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024 en is bedoeld voor alle masterstudenten, zij-instromers en studenten van het Educational Profile eerstegraads (EP1) die in februari met (o.a.) Professional in Praktijk 2 (PiP2) starten (in baan- of stagevariant, in vol- of deeltijd).

Tijdens de Startdag eerstegraads module vind je eerste clusterwerkcollege van Vakdidactiek 2 en je eerste werkgroepbijeenkomst van Professional in Praktijk 2 en Pedagogiek 2 plaats. Je maakt kennis met je instituutsopleiders en medestudenten. Ook is er een facultatieve opfrisbijeenkomst voor degenen die al enige tijd niet voor de klas hebben gestaan.

In de week direct na de Startdag start je met je praktijkuren op je stage- of baanschool in het kader van de cursus Professional in Praktijk.

Weet je niet zeker of de Startdag eerstegraads module voor jou bedoeld is? Bekijk dan je infobrief en de Flowchart intro GST (pdf).

Rooster van de Startdag Eerstegraads Module (pdf)

Waar wordt je verwacht?

Hieronder vind je voor onderstaande studentgroepen waarbij aanwezigheid wordt verwacht:

1. Studenten LVHO/E&C die PiP1, VAKD1 en PED1 al hebben afgerond of gaan afronden voor aanvang van de Startdag eerstegraads module

Je start in februari met de eerstegraads module van je opleiding en dus met de cursussen Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2. Je wordt verwacht op de Startdag eerstegraads module op dinsdag 30 jauari 2024.

2. Studenten met een reeds behaalde tweedegraads bevoegdheid

De Startdag is ook bedoeld voor studenten die beschikken over een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde of een ander schoolvak op grond van een educatieve minor, een hbo-lerarenopleiding, het Educational Profile (tweedegraads) en de Educatieve module als opleidingstraject.

Deze studenten starten in februari met de eerstegraads module (bestaande uit o.a. de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 2 en Pedagogiek 2) en zijn daarom aanwezig bij de Startdag eerstegraads module.

3. Studenten met een reeds behaalde eerstegraads bevoegdheid

Indien je al over een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak beschikt en je in februari start met de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2, hoef je niet deel te nemen aan de volledige Startdag eerstegraads module. Je wordt wel verwacht bij de vakdidactiekbijeenkomst (clusterdidactiek) op deze dag, van 9:00 – 10:45 uur op USP. In het rooster van de Startdag eerstegraads module kun je zien waar je clustercollege plaatsvindt.

Optioneel: sta je al een halfjaar of langer niet voor de klas?

Voor studenten die een half jaar of langer niet voor de klas hebben gestaan is er een facultatief ‘opfrisprogramma' tijdens de Startdag eerstegraads module op dinsdag 30 januari, van 15:15 – 17:00 uur. Het is niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar het wordt wel aangeraden. In het rooster vind je waar de opfrisbijeenkomst gepland staat. Je hoeft je hier niet voor aan te melden.