Startdag Eerstegraads Module

Deze introductiepagina is nog niet up-to-date. Hieronder vind je wel alvast de data van de komende Startweek stage/baan, de Startdag eerstegraads module en de Openingsbijeenkomst:
 

  • De Startweek stage/baan – voor studenten die starten met o.a. Professional in Praktijk 1/Teaching Practice 1 - vindt plaats van maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari 2024.
  • De Startdag eerstegraads module – voor studenten die starten met o.a. Professional in Praktijk 2/Teaching Practice 2 - is op dinsdag 30 januari 2024.
  • De Openingsbijeenkomst voor nieuwe studenten Science Education and Communication / Educatie en Communicatie vindt plaats tijdens de eerste week/weken van het semester. De dagen en tijden zijn nog niet bekend. Zodra bekend worden ze hier gepubliceerd.

In de Intro GST Flowchart (pdf) kun je bekijken bij welke introductie jij t.z.t. verwacht wordt. Deelname is verplicht.

De Startdag Eerstegraads Module vindt plaats op dinsdag 15 augustus 2023 en is bedoeld voor alle masterstudenten, zij-instromers en studenten van het Educational Profile eerstegraads (EP1) die in augustus met (o.a.) Professional in Praktijk 2 (PiP2) starten (in baan- of stagevariant, in vol- of deeltijd).

Tijdens de Startdag Eerstegraads Module vind je eerste clusterwerkcollege van Vakdidactiek 2 én je eerste werkgroepbijeenkomst van Professional in Praktijk 2 en Pedagogiek 2 plaats. Je maakt kennis met je instituutsopleiders en medestudenten. Ook is er een facultatieve opfrisbijeenkomst voor degenen die al enige tijd niet voor de klas hebben gestaan.

In de week direct na de Startdag start je met je praktijkuren op je stage- of baanschool in het kader van de cursus Professional in Praktijk.

Weet je niet zeker of de Startdag Eerstegraads Module voor jou bedoeld is? Bekijk dan je infobrief en de Flowchart intro GST (pdf).

Hieronder vind je voor onderstaande studentgroepen waarbij aanwezigheid wordt verwacht:

  1. Studenten LVHO/E&C die PiP1, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek hebben afgerond voor aanvang van de Startdag Eerstegraads Module
  2. Studenten met een reeds behaalde tweedegraads bevoegdheid
  3. Studenten met een reeds behaalde eerstegraads bevoegdheid

Bekijk hieronder welk rooster voor jou geldt:

1. Studenten LVHO/E&C die PiP1, VAKD1 en PED1 al hebben afgerond of gaan afronden voor aanvang van de Startdag Eerstegraads Module

Je start in augustus met de Eerstegraads Module van je opleiding en dus met de cursussen Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2. Je wordt verwacht op de Startdag Eerstegraads Module op dinsdag 15 augustus 2023.

Let op: LVHO-studenten U-TEAch die in augustus 2023 met PiP2 in deeltijd starten, hoeven niet aanwezig te zijn bij de Startdag op 15 augustus 2023, maar doen begin februari 2024 mee aan de Startdag.

Rooster Startdag Eerstegraads Module (pdf)

2. Studenten met een reeds behaalde tweedegraads bevoegdheid

De Startdag is ook bedoeld voor studenten die beschikken over een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde of een ander schoolvak op grond van een educatieve minor, een hbo-lerarenopleiding, het Educational Profile (tweedegraads) en de Educatieve Module als opleidingstraject.

Deze studenten starten in augustus met de Eerstegraads Module (bestaande uit o.a. de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 2 en Pedagogiek 2) en zijn daarom aanwezig bij de Startdag Eerstegraads Module.

Rooster Startdag Eerstegraads Module (pdf)

3. Studenten met een reeds behaalde eerstegraads bevoegdheid

Indien je al over een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak beschikt en je in augustus start met de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2, hoef je niet deel te nemen aan de volledige Startdag Eerstegraads Module. Je wordt wel verwacht bij de vakdidactiekbijeenkomst (clusterdidactiek) op deze dag, van 9:00 – 10:45 uur op USP. Hieronder vind je, zodra bekend, het rooster van de Startdag Eerstegraads Module waarin je kunt zien waar je clustercollege plaatsvindt.

Rooster Startdag Eerstegraads Module (pdf)

Optioneel: sta je al een halfjaar of langer niet voor de klas?

Voor studenten die een half jaar of langer niet voor de klas hebben gestaan is er een facultatief ‘opfrisprogramma' tijdens de Startdag Eerstegraads Module op dinsdag 15 augustus, van 15:15 – 17:00 uur. Het is niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar het wordt wel aangeraden. In het rooster vind je waar de opfrisbijeenkomst gepland staat.

Rooster Startdag Eerstegraads Module (pdf)