Startdag Eerstegraads Module

Deze pagina is nog niet up-to-date. Hieronder vind je wel alvast de data van de komende Startweek Stage/Baan, de Startdag Eerstegraads Module en de Openingsbijeenkomst(en):
 

  • De Startweek Stage/Baan vindt plaats van maandag 14 augustus tot en met donderdag 17 augustus 2023.
  • De Startdag Eerstegraads Module is op dinsdag 15 augustus 2023.
  • De Openingsbijeenkomst(en) voor startende studenten Science Education and Communication / Educatie en Communicatie vindt plaats tijdens de eerste week/weken van het semester. De dagen en tijden zijn nog niet bekend. Zodra bekend worden ze hier gepubliceerd.

In de Intro GST Flowchart (pdf) kun je bekijken bij welke introductie jij t.z.t. verwacht wordt.

De Startdag Eerstegraads Module vindt plaats op dinsdag 31 januari 2023 en is bedoeld voor álle studenten die in februari met (o.a.) Professional in Praktijk 2 (PiP2) starten (in baan- en stagevariant, als Zij-instromer in Beroep, in vol- en deeltijd, regulier en U-TEAch).

Tijdens de Startdag Eerstegraads Module vind je eerste clusterwerkcollege van Vakdidactiek 2 én je eerste werkgroepbijeenkomst van Professional in Praktijk 2 en Pedagogiek 2 plaats. Je maakt kennis met je instituutsopleiders en medestudenten. Ook is er een facultatieve opfrisbijeenkomst voor degenen die al enige tijd niet voor de klas hebben gestaan.

In de week direct na de Startdag start je met je praktijkuren op je stage- of baanschool in het kader van de cursus Professional in Praktijk.

Weet je niet zeker of de Startdag Eerstegraads Module voor jou bedoeld is? Bekijk dan je infobrief en de Flowchart intro GST (pdf).

Bekijk hieronder bij welke informatie voor jou geldt en welk rooster daarbij hoort:

Studenten LVHO/E&C die PiP1, VAKD1 en PED1 al hebben afgerond of gaan afronden voor aanvang van de introductie

Je start in februari met de Eerstegraads Module en dus met de cursussen Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2. Je wordt verwacht op de Startdag Eerstegraads Module op dinsdag 31 januari 2023.

Let op: LVHO-studenten U-TEAch die in augustus 2022 met PiP2 in deeltijd zijn gestart, doen ook mee aan de Startdag op 31 januari 2023.

Rooster van de Startdag Eerstegraads Module (pdf)

Studenten met een tweedegraads bevoegdheid

Deze Startdag is ook bedoeld voor studenten die beschikken over een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde of een ander schoolvak op grond van een educatieve minor, een hbo-lerarenopleiding, het Educational Profile (tweedegraads) en de Educatieve Module als opleidingstraject.

Deze studenten starten in februari met de Eerstegraads Module (bestaande uit o.a. de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 2 en Pedagogiek 2) en zijn daarom aanwezig bij de Startdag Eerstegraads Module.

Rooster van de Startdag Eerstegraads Module (pdf)

Studenten met een eerstegraads bevoegdheid

Indien je al over een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak beschikt en je in februari start met de praktijkcursus Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2, hoef je niet deel te nemen aan de volledige Startdag Eerstegraads Module. Je wordt wel verwacht bij de vakdidactiekbijeenkomst (clusterdidactiek) op deze dag, van 9:00 – 10:45 uur op USP. Hieronder vind je het rooster van de Startdag Eerstegraads Module waarin je kunt zien waar je clustercollege plaatsvindt.

Rooster van de Startdag Eerstegraads Module (pdf)

Optioneel: sta je al een halfjaar of langer niet voor de klas?

Voor studenten die een half jaar of langer niet voor de klas hebben gestaan is er een facultatief ‘opfrisprogramma' tijdens de Startdag Eerstegraads Module op dinsdag 31 januari, van 15:15 – 17:00 uur. Het is niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar het wordt wel aangeraden. In het rooster vind je waar de opfrisbijeenkomst gepland staat.

Rooster van de Startdag Eerstegraads Module (pdf)