Infobrieven en informatie Vakdidactiek

Op deze pagina vind je (zodra gereed):
 

  • de lesbrieven voor de clustercolleges Vakdidactiek 1 en 2;
  • de uitnodigingen voor de vakwerkcolleges van Vakdidactiek 1 en 2;
  • evt. losse opdrachten;
  • de informatiebrieven plus bijlagen.

Al deze documenten ontvang je ook in je mailbox:
 

  • De infobrieven ontvang je in juni in je mail.
  • De lesbrieven en de uitnodigingen voor de vakdidactiekbijeenkomsten (plus evt. losse opdrachten) ontvang je in juli.

Let op: voor sommige vakken moet je vóór de introductie al boeken kopen of opdrachten maken. Lees daarom zorgvuldig je lesbrief, de uitnodiging en eventuele opdracht(en) door. Hierin vind je eveneens alle informatie over de benodigde boeken.