Intro GST

Op deze pagina vind je allerlei informatie over de start van onze opleidingstrajecten, de Startweek Stage/Baan en de Startdag Eerstegraads Module.

Afhankelijk van jouw studieprogramma en op welk punt binnen je studieprogramma jij je bevindt, worden er verschillende activiteiten voor jou georganiseerd. Deze activiteiten hebben als doel nieuwe studenten welkom te heten en wegwijs te maken binnen de opleiding, maar zijn voor zowel nieuwe als zittende studenten ook het moment om kennis te maken met medestudenten en docenten. Daarnaast starten tijdens de Startweek en Startdag Eerstegraads Module de eerste colleges voor de cursussen Professional in Praktijk, Pedagogiek en Vakdidactiek.

Hieronder vind je allereerst belangrijke informatie m.b.t.:
 

  • de activiteiten waar jij bij aanwezig dient te zijn (op basis van jouw studieprogramma);
  • wanneer welke activiteit plaatsvindt;
  • hoe je niet verdwaalt op het Utrecht Science Park;
  • handige contactgegevens.

Verdere nuttige informatie over de activiteiten waarbij je aanwezig dient te zijn, vind je op de pagina's Infobrieven en informatie Vakdidactiek en Praktische zaken. Lees eerst onderstaande informatie zorgvuldig door.

Bij welke activiteiten word je verwacht?

De Graduate School of Teaching (GST) kent verschillende activiteiten voor de verschillende groepen studenten die wij opleiden:
 

  • de Startweek Stage/Baan voor studenten die starten met hun eerste praktijkstage Professional in Praktijk 1 (PiP1);
  • de Startdag Eerstegraads Module voor studenten die met de cursus Professional in Praktijk 2 (PiP2) beginnen;
  • de Openingsbijeenkomsten E&C voor startende studenten van de masters Educatie en Communicatie/Science Education and Communication.

Alle studenten - dus ook U-TEAchers, deeltijders, studenten met een baan in het onderwijs, flex-, TiO- en SEC-studenten - dienen aanwezig te zijn.

Afhankelijk van je programma word je bij een of meerdere activiteiten verwacht.

Om erachter te komen bij welk onderdeel of welke onderdelen jij verwacht wordt, adviseren we om de Flowchart intro GST (pdf) te bekijken. Ook in de infomail/-brief staat vermeld waarbij je aanwezig dient te zijn.

Wanneer vindt de Startweek Stage/Baan plaats?

De Startweek Stage/Baan vindt plaats van maandag 30 januari tot en met donderdag 2 februari 2023. De Startweek Stage/Baan vindt op locatie (in Utrecht) plaats, waarbij we zo nodig rekening houden met de coronaregels.

Wanneer vindt de Startdag Eerstegraads Module plaats?

De Startdag Eerstegraads Module is op dinsdag 31 januari 2023.

Wanneer vinden de Openingsbijeenkomsten E&C en SEC plaats?

De Openingsbijeenkomsten (voor nieuwe studenten van de masters Educatie en Communicatie/Science Education and Communication) vinden plaats gedurende de eerste week/weken van het collegejaar.

Je weg vinden op Utrecht Science Park

Bekijk de plattegrond van Utrecht Science Park of zoek je locatie op in ons gebouwenoverzicht.

Waar vind je meer informatie?

Ga naar de pagina Praktische zaken voor informatie over onderwijsroosters, boeken, ICT en andere relevante informatie.

Bekijk je opleidingspagina op students.uu.nl/teaching voor vragen over je studie.

Contact

Vragen? Bekijk onze contactgegevens om te zien waar je terecht kunt met welke vragen.