De Graduate School of Teaching (GST) participeert in het experiment (van OCW) flexstuderen. Dit betekent dat studenten van de lerarenopleidingen flexibel hun studieprogramma kunnen afronden, dat wil zeggen: dat je je per cursus in kunt schrijven. Je kunt alleen per september starten en/of overstappen naar flexstuderen.

Op uu.nl vind je de algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor flexstuderen.

Voor studenten van de universitaire lerarenopleidingen gelden de volgende voorwaarden:
 

 1. Flexstuderen is alleen mogelijk als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft;
 2. Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs en deze wil je combineren met de lerarenopleiding.
  • Je bent topsporter.
  • Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in 2019-2020 een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt.
  • Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger (zie voor een definitie de algemene UU-site).
  • Je bent chronisch ziek of gehandicapt.
 3. Je behoort tot de groep van de eerste 300 aanmelders voor flexstuderen bij de universitaire lerarenopleidingen.
 4. Je bent het wettelijk collegegeld tarief  verschuldigd.

Voor de lerarenopleiding geldt de aanvullende eis dat, als je werk en studie wilt combineren, je een  een baan in het voortgezet onderwijs  moet hebben die voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de stagebrochure (pdf).

Binnen het experiment moet je je per studiejaar voor ten minste 15 EC aan cursussen inschrijven.  Wel gelden er regels ten aanzien van ingangseisen, volgorde en combinatie van cursussen. Om die reden zal het niet altijd mogelijk zijn om je slechts voor 15 EC per studiejaar in te schrijven .

Studenten die in aanmerking willen komen voor flexstuderen melden zich via het aanmeldormulier voor flexstuderen aan voor flexstuderen. Doe dit zo snel mogelijk. Na de ontvangst van je aanmelding voor flexstuderen, wordt deze in behandeling genomen.

Maak een studieplanning

Ga in het menu naar 'Studieprogramma' en bekijk daar de studieschema’s. Maak op basis daarvan een voor jou passende en realistische studieplanning. Let hierbij ook op ingangseisen en volgordelijkheid van de cursussen binnen het curriculum (zie de cursusbeschrijvingen in de onderwijscatalogus). Bij het plannen kun je het hulpdocument voor het maken van een planning (docx) gebruiken.

Spreek af met de studieadviseur

Maak daarna een afspraak met de studieadviseur (te vinden in het menu onder Contact > studieadviseur). Die kan beoordelen of je tot een van bovengenoemde doelgroepen behoort, én kan je studieplanning met je doornemen. Stuur de ingevulde studieplanning een week voor je afspraak op naar studieadviseur.gst@uu.nl.

Vaststelling van je planning

Na het gesprek met de studieadviseur zal de studieplanning - voor het eerste collegejaar - worden vastgesteld, door de GST ondertekend en aan je toegestuurd via Osiris. Als je je inschrijving aan de UU afrondt betekent dit automatisch dat je instemt met het ondertekende en toegestuurde studieplan.

Aan de hand van deze studieplanning wordt het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar verschuldigd bent bepaald. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15%  (zie voor een overzicht de UU-site over flexstuderen). Het vastgestelde bedrag wordt in rekening gebracht. Lopende het studiejaar kun je wel meer cursussen volgen.

Schrijf je in voor cursussen

Tot slot moet je jezelf ook nog inschrijven voor de cursussen die opgenomen zijn in de studieplanning. Dat doe je door het cursusinschrijfformulier in te vullen (dat je eind mei per mail ontvangt).

Herinschrijving als voltijdstudent

Bij je herinschrijving, na 1 juni, meld je je aan als voltijdstudent voor je opleiding (ongeacht of je op dit moment voltijd/deeltijd studeert).

In het kort:

 • Meld je aan via het aanmeldformulier voor flexstuderen, na (voorwaardelijke) toelating tot de opleiding;
 • Maak een afspraak met de studieadviseur
 • Vul een studieplanning in, en stuur deze een week voor je afspraak naar de studieadviseur;
 • Je studieplanning wordt vastgesteld – en ondertekend door opleiding én jou.
 • Schrijf je in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.
 • Herinschrijving in Studielink (als voltijdstudent)