Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid Geschiedenis krijg je vrijstelling voor de Educatieve module (Professional in Praktijk 1, Vakdidactiek Geschiedenis 1 en Pedagogiek 1). De opleiding duurt daardoor niet twee jaar, maar anderhalf jaar.

Het betekent wel dat je alleen in september kunt starten met de opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat je de Vakinhoudelijke module moet hebben afgerond voordat je aan de Eerstegraadsmodule en de masterscriptie mag beginnen. De Vakinhoudelijke module wordt alleen aangeboden in de periode september – januari (de blokken 1 en 2).

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van de anderhalf jaar in schema:

De inhoud van de drie semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar er is ook keuzeruimte: in totaal volg je minimaal een beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus (5 EC), een beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus (5 EC) en een vakspecifieke keuzecursus (5 EC). Afhankelijk van de omvang van je scriptie kan het dat je ruimte hebt voor een tweede vakspecifieke keuzecursus.

Bekijk hieronder een toelichting op de anderhalf jaar per blok:

In blok 1 en 2 van het eerste collegejaar volg je tijdens de Vakinhoudelijke module zes verplichte vakspecifieke cursussen van 5 EC op het gebied van (sociaal)politieke en culturele geschiedenis.

Het doel hiervan is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis die je in de bacheloropleiding hebt opgebouwd.

Tijdens deze verplichte vakspecifieke cursussen heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek.
 

Cursus EC Blok
Cities, States and Citizenship (GKMV17013) 5 1
Public History en Werelderfgoed (GKMV17002) 5 1
Toolbox voor vergelijkend historisch onderzoek (GKMV17015) 5 1
Democratie en democratisering (GKMV17019) 5 2
Erfgoed en identiteit (GKMV18002) 5 2
Geschiedenis & Educatie (GKEMV16003) 5 2

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Geschiedenis 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Daarnaast kies je in dit semester twee keuzecursussen.

Tijdens de Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als eerstegraads leraar en verdiep je je vakdidactische en pedagogische kennis. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, breng je alles wat je leert meteen in de praktijk.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Geschiedenis 2 (GSTVAKD2GS) 7,5 3-4
Pedagogiek 2 (GSTPED2) 2,5 3-4
Professional in Praktijk (GSTPIP2) 10 3-4
Beroepsvoorbereidend pedagogische of vakspecifieke keuzecursus 5 3
Beroepsvoorbereidend pedagogische of vakspecifieke keuzecursus 5 4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je masterscriptie. Naast de scriptie volg je een of twee vakspecifieke keuzecursussen. Bij een scriptie van 25 EC volg je 5 EC vakspecifieke keuzecursussen, bij een scriptie van 20 EC volg je 10 EC vakspecifieke keuzecursussen.

De scriptie hoort bij het vakspecifieke deel van je opleiding. Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door. Hieronder vind je de link naar de cursusbeschrijving in Osiris.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16001) 20-25 1-2
Vakspecifieke of beroepsvoorbereidende keuzecursus of Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) 5-10 1-2

Ga je de Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) lopen? Bekijk het stappenplan voor stages dat je dient te volgen.