Start voor tweedegraders

Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid Geschiedenis krijg je vrijstelling voor de educatieve module (Professional in Praktijk 1, Vakdidactiek Geschiedenis 1 en Pedagogiek 1). De opleiding duurt daardoor niet twee jaar, maar anderhalf jaar.

Het betekent wel dat je alleen in september kunt starten met de opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat je de vakinhoudelijke module moet hebben afgerond voordat je aan de eerstegraadsmodule en de masterscriptie mag beginnen. De vakinhoudelijke module wordt alleen aangeboden in de periode september – januari (de blokken 1 en 2).

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van de anderhalf jaar in schema:

Schema studieprogramma 2024-2025 (pdf)

De inhoud van de drie semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar er is ook keuzeruimte. Gedurende je opleiding volg je in totaal twee beroepsvoorbereidende keuzecursussen (één beroepsvoorbereidend pedagogisch-didactische en één beroepsvoorbereidend overige keuzecursus) en twee vakspecifieke keuzecursussen.

Elk van deze cursussen bedraagt 5 EC. Tenzij je masterscriptie een omvang van 25 EC bedraagt in plaats van de gebruikelijke 20 EC. Dan geldt dat je twee beroepsvoorbereidende keuzecursussen volgt en één vakspecifieke keuzecursus.

Bekijk hieronder een toelichting op de anderhalf jaar per blok: