Als je in september start met de opleiding Geschiedenis: educatie en communicatie duurt je opleiding twee collegejaren.

LET OP: studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid starten ook in september, maar hebben een ander studieprogramma.

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van de twee collegejaren in schema:

De inhoud van de vier semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar er is ook keuzeruimte: in totaal volg je minimaal een beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus (5 EC), een beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus (5 EC) en een vakspecifieke keuzecursus (5 EC). Afhankelijk van de omvang van je scriptie kan het zijn dat je ruimte hebt voor een tweede vakspecifieke keuzecursus. 

Bekijk hieronder een toelichting op de twee collegejaren per blok:

In blok 1 en 2 van het eerste collegejaar volg je de Vakinhoudelijke module. Het doel hiervan is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis die je in de bacheloropleiding hebt opgebouwd.

Tijdens deze verplichte vakspecifieke cursussen heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek.

Cursus EC Blok
Cities, States and Citizenship (GKMV17013) 5 1
Public History en Werelderfgoed (GKMV17002) 5 1
Toolbox voor vergelijkend historisch onderzoek (GKMV17015) 5 1
Democratie en democratisering (GKMV17019) 5 2
Erfgoed en identiteit (GKMV18002) 5 2
Geschiedenis & Educatie (GKEMV16003) 5 2

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Educatieve module: Vakdidactiek Geschiedenis 1, Pedagogiek 1 en Professional in Praktijk 1.

Tijdens deze module ontwikkel je je professionele competenties en leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, kun je alles wat je leert meteen in de praktijk brengen.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Geschiedenis 1 (GSTVAKD1GS) 5 3-4
Pedagogiek 1 (GSTPED1) 5 3-4
Professional in Praktijk 1a (GSTPIP1a) en Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1b) 20 3-4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Geschiedenis 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Daarnaast volg je dit semester twee keuzecursussen.

Tijdens de Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als eerstegraads leraar en verdiep je je vakdidactische en pedagogische kennis. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, breng je alles wat je leert meteen in de praktijk.

In totaal volg je twee beroepsvoorbereidende en twee vakspecifieke keuzecursussen voor 5 EC per cursus. Overleg altijd met je tutor over de invulling van deze keuzeruimte.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Geschiedenis 2 (GSTVAKD2GS) 7,5 1-2
Pedagogiek 2 (GSTPED2) 2,5 1-2
Professional in Praktijk 2 (GSTPIP2) 10 1-2
Beroepsvoorbereidend pedagogische of vakspecifieke keuzecursussen of Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) 10 1-2

Ga je de Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) lopen? Bekijk het stappenplan voor stages dat je dient te volgen.

In blok 3 en 4 van het tweede collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je scriptie. Daarnaast heb je ruimte voor een of twee keuzecursussen.

Naast je masterscriptie van 20 EC kies je in blok 3 en 4 een keuzecursus. In totaal volg je twee beroepsvoorbereidende en twee vakspecifieke keuzecursussen voor 5 EC per cursus. Overleg altijd met je tutor over de invulling van deze keuzeruimte.

Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door. Hieronder vind je de link naar de cursusbeschrijving in Osiris.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16001) 20-25 3-4
Beroepsvoorbereidend pedagogische of vakspecifieke keuzecursus of Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) 5-10 3-4

Ga je de Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) lopen? Bekijk het stappenplan voor stages dat je dient te volgen.

Je kunt de volgorde van de twee semesters van het tweede collegejaar ook omkeren. Overleg altijd eerst met je tutor.