Als je in februari start met de opleiding Geschiedenis: educatie en communicatie duurt je programma twee jaar. Die twee jaren zijn verdeeld over drie collegejaren.

LET OP: studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid kunnen niet in februari starten.

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van het programma en de verdeling over drie collegejaren in schema:

De inhoud van de vier semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar er is ook keuzeruimte: in totaal volg je minimaal een beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus (5 EC), een beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus (5 EC) en een vakspecifieke keuzecursus (5 EC). Afhankelijk van de omvang van je scriptie kan het zijn dat je ruimte hebt voor een tweede vakspecifieke keuzecursus.

Bekijk hieronder een toelichting op de drie collegejaren per blok:

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Educatieve module: Vakdidactiek Geschiedenis 1, Professional in Praktijk 1 en Pedagogiek 1. Hierin ontwikkel je je professionele competenties als leraar in nauw verband met je stage, die onderdeel is van Professional in Praktijk 1. Tijdens de vakdidactische en pedagogische colleges leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Geschiedenis 1 (GSTVAKD1GS) 5 3-4
Pedagogiek 1 (GSTPED1) 5 3-4
Professional in Praktijk 1a (GSTPIP1A) en Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1B) 20 3-4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar volg je de Vakinhoudelijke module. Deze bestaat uit zes cursussen van 5 EC op het gebied van (sociaal)politieke en culturele geschiedenis.

Het doel hiervan is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis die je in de bacheloropleiding hebt opgebouwd. Tijdens deze verplichte vakspecifieke cursussen heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek.

Cursus EC Blok
Cities, States and Citizenship (GKMV17013) 5 1
Public History en Werelderfgoed (GKMV17002) 5 1
Toolbox (GKMV17015) 5 1
Democratie en democratisering (GKMV17019) 5 2
Erfgoed en identiteit (GKMV18002) 5 2
Geschiedenis & Educatie (GKEMV16003) 5 2

In blok 3 en 4 van het tweede collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Geschiedenis 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Tijdens deze module ontwikkel je je verder als eerstegraads leraar.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Geschiedenis 2 (GSTVAKD2GS) 7,5 3-4
Pedagogiek 2  (GSTPED2) 2,5 3-4
Professional in Praktijk 2 (GSTPIP2) 10 3-4
Beroepsvoorbereidende of vakspecifieke keuzecursussen of Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) 5 3-4

Ga je de Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) lopen? Bekijk het stappenplan voor stages dat je dient te volgen.

In blok 1 en 2 van het derde collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je masterscriptie.

Naast de scriptie volg je, afhankelijk van de omvang van je scriptie, een of twee vakspecifieke keuzecursussen (5 EC) of een buitenstage, die eventueel ook te verbinden is met je scriptie. Heb je je vakspecifieke keuzecursus(sen) al in blok 3 en 4 van collegejaar 2 gevolgd, dan kies je nu voor twee beroepsvoorbereidende keuzecursussen (5 EC pedagogisch, 5 EC algemeen).

De scriptie hoort bij het vakspecifieke deel van je opleiding. Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door. Hieronder vind je de link naar de cursusbeschrijving in Osiris.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16001) 20-25 1-2
Vakinhoudelijke of beroepsvoorbereidende keuzecursus of Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16002) 5-10 1-2

Ga je de Stage Geschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV20002) lopen? Bekijk het stappenplan voor stages dat je dient te volgen.

Je kunt de volgorde van de twee semesters van het tweede en derde collegejaar ook omkeren. Overleg altijd eerst met je tutor.