Stage

Om in de praktijk te ervaren hoe het is om docent te zijn, loop je stage op een school of scholen in het voortgezet onderwijs. Het beroepsvoorbereidende deel van de opleiding bestaat voor de helft uit het opdoen van praktijkervaring, middels twee stages: Professional in Praktijk 1 (PiP1), bestaande uit 1a en 1b ( in totaal 20 EC) en Professional in Praktijk 2 (PiP2, 10 EC). Op deze pagina vind je informatie over onze praktijkcursussen, stagescholen en stageplaatsing.

Volledige informatie voor studenten staat in onze stagebrochure voor leraren in opleiding (lio’s):

Stagebrochure (pdf)

Voor schoolopleiders en stagebegeleiders/werkplekbegeleiders bestaat een aparte stagebrochure (voor partnerscholen), deze kan zo nodig opgevraagd worden via stagebureau.gst@uu.nl.

Een overzicht van onze stagevoorwaarden vind je in onderstaand document:

Overzicht PiP1 en PiP2 (pdf)

Stagescholen

Hieronder vind je een overzicht van de stagescholen waar wij studenten plaatsen. Onze scholen bevinden zich voornamelijk in de regio Utrecht/Midden Nederland. Met deze partnerscholen hebben we afspraken gemaakt, waardoor de kwaliteit van je stages gewaarborgd is. Daarnaast zijn er landelijke afspraken met andere opleidingsscholen over plaatsingsgebieden. Het is dan ook niet toegestaan dat je zelf een stageplek zoekt.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het stagebureau via stagebureau.gst@uu.nl. Els Laroes is coördinator stages, de medewerkers van het stagebureau zijn Chéryse Fortuin, Ingrid Heinsbroek en Loura Penning.