Masterscriptie

Algemeen kader masterscriptie Graduate School of Teaching / Geesteswetenschappen

De educatieve masterscriptie is een proeve van onderzoeksbekwaamheid vanuit de vakinhoudelijke discipline (Talen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis) met aantoonbare relevantie voor het onderwijs of andere toepassingen in het educatieve domein. De scriptie heeft een minimale omvang van 20 EC, met een mogelijke uitbreiding naar 25 EC, en wordt geschreven tijdens de Onderzoeksmodule, meestal in het 3e of 4e semester van het tweejarige masterprogramma Educatie en Communicatie.

Kader masterscriptie Geschiedenis: educatie en communicatie

De scriptie is een proeve van onderzoeksbekwaamheid op masterniveau vanuit de vakinhoudelijke discipline Geschiedenis. In de scriptie komt zowel de opleiding tot docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs als de opleiding tot historicus en historisch onderzoeker naar voren. Het verband tussen onderwijs, geschiedenisonderwijs en historisch onderzoek kan op verschillende manieren vorm krijgen. De student leidt zelfstandig uit literatuur of een praktijksituatie een relevante onderzoeksvraag af die verwantschap vertoont met de historische discipline in relatie tot educatie en communicatie, die hij/zij vervolgens op basis van onderzoek beantwoordt. Ook een historisch-vakdidactisch onderwerp behoort tot de mogelijkheden. In ieder geval wordt er in de scriptie rekenschap gegeven van de voor het thema relevante historiografische traditie.