Studieprogramma

Het masterprogramma Geschiedenis: educatie en communicatie heeft een studielast van 120 EC, verdeeld over twee jaar. Het programma bestaat uit 60 EC vakinhoud en 60 EC beroepsvoorbereiding en is opgebouwd uit vier modules van elk 30 EC:
 

  • de educatieve module
  • de eerstegraads module
  • de vakinhoudelijke module
  • de onderzoeksmodule

Tijdens de vakinhoudelijke en onderzoeksmodule verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau en leg je een verband met educatie en communicatie.

Tijdens de educatieve en eerstegraads module ontwikkel je je professionele competenties als leraar in nauw verband met je stage. Tijdens de vakdidactische en pedagogische colleges leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Daarnaast volg je een aantal keuzecursussen.

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur, afhankelijk van de module (zie hierboven) die je op dat moment volgt.

Lees ook de Onderwijs- en examenregeling van dit masterprogramma.

Opbouw van het programma

De opbouw van je studieprogramma hangt onder meer af van het moment waarop je start met de opleiding. Studenten die toegelaten zijn tot het U-TEAch programma en studenten die in het bezit zijn van een tweedegraadsbevoegdheid kunnen alleen in september starten met de opleiding. Alle anderen kunnen in september of in februari starten.

Kies hier je studieprogramma: