Start voor tweedegraders

Als je al in het bezit bent van een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid in het schoolvak aardrijkskunde, dan krijg je vrijstelling voor één van de vier modules: de educatieve module. De opleiding duurt daardoor niet twee jaar, maar anderhalf jaar.

Je kunt met een tweedegraads lesbevoegdheid alleen in september starten met de opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat je de vakinhoudelijke module moet hebben afgerond voordat je aan de eerstegraads module en de masterscriptie mag beginnen. De vakinhoudelijke module wordt alleen aangeboden in de periode september – januari (blok 1 en 2).

Je volgt de opleiding dan in de volgende volgorde:
 

  • vakinhoudelijke module (blok 1 en 2 van collegejaar 1)
  • onderzoeksmodule (blok 3 en 4 van collegejaar 1)
  • eerstegraads module (blok 1 en 2 van collegejaar 2)

Opbouw

Bekijk eerst de opbouw van de anderhalf jaar in het studieschema 2024-2025 (pdf).

De inhoud van de drie semesters is als volgt: