Studieprogramma

Het programma van de masteropleiding Geografie: educatie en communicatie omvat 120 EC en duurt twee jaar.

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur, afhankelijk van de module die je op dat moment volgt. Denk bij contacturen aan hoor- en werkcolleges, opleidingsbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens, contact met docent buiten de colleges om, e.d.

De opleiding bestaat uit vier modules van 30 EC:
 

  • de vakinhoudelijke module, waarin je je geografische kennis verdiept en verbreedt, en leert hoe je geografische kennis kunt communiceren naar een breed publiek. Met name in deze module is er ruimte voor vakinhoudelijke en vakdidactische keuzecursussen;
  • de educatieve module, die bereidt je voor op het lesgeven in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Een deel hiervan bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van een stage (of baan) op een middelbare school;
  • de eerstegraads module, die bereidt je voor op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. Ook tijdens deze module doe je praktijkervaring op een middelbare school;
  • de onderzoeksmodule, hierin verdiep je je in relevante nationale en internationale ontwikkelingen in het (aardrijkskunde)onderwijs en schrijf je een scriptie op het raakvlak van geografie en educatie/communicatie (22,5 EC).

Lees ook de Onderwijs- en examenregeling van dit masterprogramma.

Opbouw van het programma

De volgorde en opbouw in het studieprogramma verschillen per startmoment. Klik hieronder door naar de informatie over jouw studieprogramma: