Studieprogramma

Het programma van de tweejarige masteropleiding Geografie: educatie en communicatie omvat 120 EC en duurt twee jaar.

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur, afhankelijk van de module die je op dat moment volgt.

De opleiding bestaat uit vier modules van 30 EC:

  • de vakinhoudelijke module, waarin je je geografische kennis verdiept en verbreedt, en leert hoe je geografische kennis kunt communiceren naar een breder publiek;
  • de educatieve module, die je voorbereidt op het lesgeven in de onderbouw van havo en vwo;
  • de eerstegraads module, die je voorbereidt op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo;
  • de onderzoeksmodule, waarin je je verdiept in relevante nationale en internationale ontwikkelingen in het (aardrijkskunde)onderwijs en een scriptie schrijft op het raakvlak van geografie en educatie/communicatie (22,5 EC).

Een groot deel van de educatieve module (20 EC) en de eerstegraads module (10 EC) bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van een stage (of baan) op een middelbare school.

Met name in de vakinhoudelijke module is er ruimte voor vakinhoudelijke en vakdidactische keuzecursussen.

Lees ook de Onderwijs- en examenregeling van dit masterprogramma.

Opbouw van het programma

De volgorde en opbouw in het studieprogramma verschillen per startmoment. Kies hier je studieprogramma: