Onderwijs

Dit masterprogramma is bedoeld voor studenten met belangstelling voor (aardrijkskunde)onderwijs, het docentschap en andere educatieve en voorlichtende functies.

Het masterprogramma duurt twee jaar en leidt je op tot eerstegraads bevoegd docent in het schoolvak aardrijkskunde. Als afgestudeerde ben je bevoegd om les te geven in de volle breedte van het voortgezet onderwijs  (vmbo, havo en vwo), het mbo √©n het volwassenenonderwijs.

De opleiding is ook een goede voorbereiding voor educatieve functies op academisch niveau. Zo doe je ervaring op m.b.t. het inzetten van geokennis bij educatieve projecten en voorlichting en gebruik je je eigen praktijkervaring in wetenschappelijk toegepast onderzoek.

In dit menu-onderdeel vind je informatie over de volgende onderwerpen: