Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Zoek een begeleider op onderwerp of bekijk het onderstaande overzicht. Lees ook de tips en tools om zelf mee de slag te gaan .

Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

De studieadviseurs van de Graduate School of Teaching (de lerarenopleidingen) zijn Alice Bor en Renske Smit, die vanaf 3 mei 2021 Corneline van Staalduinen vervangt tijdens haar zwangerschapsverlof. Zij kunnen je helpen met vragen over o.a. toelating en inschrijven, exameneisen, ingewikkelde studieplanningen, vrijstellingen, cursussen volgen aan een andere universiteit, studeren met een handicap of functiebeperking, stoppen met de studie en uitschrijven.

Daarnaast kun je bij hen terecht met problemen zoals gebrek aan studiemotivatie, studeerproblemen, studievertraging, ziekte, een conflict met een docent of andere medewerker binnen de Universiteit Utrecht, of andere omstandigheden die je studievoortgang belemmeren.

Openingstijden

Wegens het coronavirus zijn onze fysieke spreekuren komen te vervallen. Je kunt ons bereiken via:
 

Elke student van een tweejarige opleiding Educatie & Communicatie krijgt voor aanvang van het onderwijs een tutor toegewezen. Een tutor is een docent van de opleiding met wie je gedurende je opleiding gesprekken zult hebben buiten de onderwijsuren om, over studievoortgang, keuzeonderwijs en (inhoudelijke) studieplanning.

De tutor is je aanspreekpunt voor vragen over:
 

 • opbouw en inhoud van het masterprogramma;
 • invulling keuzecursussen, afstudeerproject en stage(s);
 • studieplanning en beroepsvoorbereiding;
 • studievoortgang

De tutor zal je gedurende de opleiding een aantal keren uitnodigen voor gesprekken, die deels in een tutorgroep kunnen plaatsvinden. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen.

Als er persoonlijke zaken spelen die invloed hebben op je studievoortgang is de tutor niet je eerste aanspreekpunt. In dat geval kun je beter een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur kan je indien nodig weer verwijzen naar de studentendecaan of studentenpsycholoog.

De tutoren binnen de opleiding Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie zijn Trenton Hagar (t.j.hagar@uu.nl) en Elena Tribushinina (e.tribushinina@uu.nl).

Als je een beperking of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Onder een beperking vallen:
 

 • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
 • dyslexie;
 • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, ASS, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Aanvragen via Osiris Zaak

Om jouw situatie te bespreken en zo mogelijk aanspraak te maken op speciale voorzieningen kun je dit aangeven via Osiris Zaak. Osiris Zaak is een apart tabblad binnen Osiris student, het digitale registratiesysteem van de UU. Log in op OSIRIS Student, gebruik hiervoor je solis-id. Er zal vervolgens contact met je worden opgenomen door een van de studieadviseurs, die je zal uitnodigen voor een gesprek.

Welke ondersteuning biedt de Universiteit?

De ondersteuning die de universiteit biedt bestaat uit verschillende voorzieningen die worden vastgelegd in een contract. Meer informatie vind je op de pagina studeren met een functiebeperking op deze site.

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het onderwijs. Zij denkt mee over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsreglement van de educatieve minor/module en Educational Profile en de cursusevaluaties. Zo worden alle cursussen van de GST geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle leden worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/bèta/gamma-masters en de educatieve minor).

Voel je vrij om opmerkingen over het onderwijs te sturen aan de studentengeleding van de opleidingscommissie via studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn: 
 

 • Huub van den Bergh (alfa, voorzitter)
 • Silvia Canto (alfa)
 • Mark Bos (bèta)
 • Micha Ummels (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2021-2022 zijn:
 

 • Vacature (alfa)
 • Vacature (alfa)
 • Mieke Mogezomp (bèta)
 • Vacature (bèta)
 • Daan Kramer (gamma)
 • Jori Jansen (gamma)
 • Vacature (minor/module/EP)

Margreet van der Ham (afdelingshoofd lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Caring Universities biedt gratis online programma's aan om de geestelijke gezondheid van studenten te helpen verbeteren. Alle programma's zijn evidence-based, gemaakt door klinische psychologen, en omvatten online coaching. Lees meer op de pagina over Caring Universities.

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Als je twijfelt of je bachelorstudie bij je past, ga dan eens praten met de tutor en/of de studieadviseur van je opleiding. Je kunt je ook inschrijven voor een workshop studiekeuze of een afspraak maken voor een studiekeuzegesprek. Andere tips en informatie vind je op de studiekeuzepagina
Ben je op zoek naar een passende master? Kijk dan op de pagina begeleiding voor masterkiezers.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen