Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid Engels krijg je vrijstelling voor de Educatieve module (Professional in Praktijk 1, Vakdidactiek Engels 1 en Pedagogiek 1). De opleiding duurt daardoor niet twee jaar, maar anderhalf jaar.

Dit betekent wel dat je alleen in september kunt starten met de opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat je de Vakinhoudelijke module moet hebben afgerond voordat je aan de Eerstegraadsmodule en de masterscriptie mag beginnen. De Vakinhoudelijke module wordt alleen aangeboden in de periode september – januari (de blokken 1 en 2).

Opbouw

De inhoud van de drie semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met de verplichte cursussen, maar elk semester biedt ook keuzeruimte.

Bekijk eerst de opbouw van de anderhalf jaar in schema:

Bekijk hieronder een toelichting op de anderhalf jaar per blok:

In blok 1 en 2 van het eerste collegejaar volg je tijdens de Vakinhoudelijke module vier verplichte taaloverstijgende cursussen van 5 EC op het gebied van taalverwerving en taal- en literatuuronderwijs: Literatuuronderwijs, Taalverwerving, Taalonderwijs en Talencurriculum.

Het doel hiervan is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis, op het gebied van zowel taal en cultuur als het moderne talenonderwijs. Aandacht wordt besteed aan de relatie tussen vakinhoud en vakdidactiek. 

Naast de verplichte cursussen volg je zowel in blok 1 als in blok 2 een vakspecifieke keuzecursus (samen 10 EC).

Cursus EC Blok
Literatuuronderwijs (TLEMV16003) 5 1
Taalverwerving (TLEMV16004) 5 1
Vakspecifieke keuzecursus 5 1
Taalonderwijs (TLEMV16005) 5 2
Talencurriculum (TLEMV19006) 5 2
Vakspecifieke keuzecursus 5 2

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Engels 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Daarnaast kies je in dit semester twee keuzecursussen.

Tijdens de Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als eerstegraads leraar en verdiep je je vakdidactische en pedagogische kennis. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk 2, breng je alles wat je leert meteen in de praktijk.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Engels 2 (GSTVAKD2EN) 7,5 3-4
Pedagogiek 2 (GSTPED2) 2,5 3-4
Professional in Praktijk 2 (GSTPIP2) 10 3-4
Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus 5 3
Beroepsvoorbereidend algemene keuzecursus 5 4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je masterscriptie. Naast de scriptie volg je een of twee vakspecifieke keuzecursussen. Bij een scriptie van 25 EC volg je één vakspecifieke keuzecursus, bij een scriptie van 20 EC twee vakspecifieke keuzecursussen.

Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Talenonderwijs en communicatie (TLEMV16001) 20-25 1-2
Vakspecifieke keuzecursus(sen) 5-10 1-2