Als je in september start met de opleiding Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie duurt je opleiding twee collegejaren.

LET OP: studenten met een tweedegraads bevoegdheid starten ook in september, maar volgen een ander studieprogramma.

Opbouw

De inhoud van de vier semesters wordt voor het grootste deel ingevuld met verplichte modules, maar er is ook keuzeruimte.

Bekijk eerst de opbouw van de twee collegejaren in schema:.

Bekijk hieronder een toelichting op de twee collegejaren per blok:

In blok 1 en 2 van het eerste collegejaar volg je de Vakinhoudelijke module, die bestaat uit vier cursussen van 5 EC: Literatuuronderwijs, Taalverwerving, Taalonderwijs en Talencurriculum.

Het doel hiervan is inhoudelijke verdieping van en reflectie op de vakkennis, op het gebied van zowel taal en cultuur als het moderne talenonderwijs. Aandacht wordt besteed aan de relatie tussen vakinhoud en vakdidactiek.

Naast de verplichte cursussen volg je vakspecifieke keuzecursussen (10 EC). Eventueel kun je ook een beroepsvoorbereidende keuzecursus volgen, maar overleg altijd eerst met je tutor.

Cursus EC Blok
Literatuuronderwijs (TLEMV16003) 5 1
Taalverwerving (TLEMV16004) 5 1
Vakspecifieke keuzecursus 5 1
Taalonderwijs (TLEMV16005) 5 2
Talencurriculum (TLEMV19006) 5 2
Vakspecifieke keuzecursus 5 2

In blok 3 en 4 van het eerste collegejaar volg je de Educatieve module: Vakdidactiek Engels 1, Pedagogiek 1 en Professional in Praktijk 1.

Tijdens deze module ontwikkel je je professionele competenties en leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk, kun je alles wat je leert meteen in de praktijk brengen.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Engels 1 (GSTVAKD1EN) 5 3-4
Pedagogiek 1 (GSTPED1) 5 3-4
Professional in Praktijk 1a (GSTPIP1a) en Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1b) 20 3-4

In blok 1 en 2 van het tweede collegejaar volg je de Eerstegraadsmodule: Vakdidactiek Engels 2, Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2. Daarnaast volg je dit semester twee keuzecursussen.

Tijdens de Eerstegraadsmodule ontwikkel je je professionele competenties als eerstegraads leraar en verdiep je je vakdidactische en pedagogische kennis. Tijdens je stage, onderdeel van Professional in Praktijk 2, breng je alles wat je leert meteen in de praktijk.

Cursus EC Blok
Vakdidactiek Engels 2 (GSTVAKD2EN) 7,5 1-2
Pedagogiek 2 (GSTPED2) 2,5 1-2
Professional in Praktijk 2 (GSTPIP2) 10 1-2
Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursus 5 1 of 2
Beroepsvoorbereidende algemene keuzecursus  5 1 of 2

In blok 3 en 4 van het tweede collegejaar schrijf je tijdens de Onderzoeksmodule je masterscriptie. Naast de scriptie volg je een of twee vakspecifieke keuzecursussen. Eventueel kun je ook een algemene keuzecursus volgen als je die eerder in je programma nog niet hebt afgerond.

De scriptie hoort bij het vakspecifieke deel van je opleiding. Lees de uitgebreide informatie over de masterscriptie goed door.

Cursus EC Blok
Masterscriptie Talenonderwijs en communicatie (TLEMV16001) 20-25 3-4
Vakspecifieke keuzecursus(sen) 5-10 3-4