Om in de praktijk te ervaren hoe het is om docent te zijn, loop je stage op een school of scholen in het voortgezet onderwijs. Het beroepsvoorbereidende deel van de opleiding bestaat voor de helft uit het opdoen van praktijkervaring, middels twee stages: Professional in de Praktijk 1 (PiP1), bestaande uit 1a en 1b ( in totaal 20 EC) en Professional in de Praktijk 2 (PiP2, 10 EC). Op deze pagina vind je informatie over onze praktijkcursussen, stagescholen en stageplaatsing.

Volledige informatie staat in onze stagebrochure:

Schoolopleiders en stagebegeleiders/werkplekbegeleiders kunnen in de stagebrochure informatie vinden die specifiek voor hen bedoeld is.

Een overzicht van onze stagevoorwaarden vind je in onderstaand document:

Binnen deze cursus doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit ervaringen uitwisselen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de praktijkschool. Je loopt bij voorkeur stage in de onder- en bovenbouw.

Op school word je begeleid door een stagebegeleider, dit is een docent die hetzelfde schoolvak geeft. Verder ontvang je minimaal één keer een lesbezoek door je docent van de cursus Professional in Praktijk. Ook zijn er wekelijkse bijeenkomsten in Utrecht op de maandagen, in een vaste groep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

Er wordt dus van je verwacht dat je op dinsdag t/m vrijdag (bij voltijd) acht dagdelen beschikbaar bent voor je stage, en minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig bent. Bij deeltijd is dat ongeveer anderhalve dag (verspreid over twee/drie dagen).

De cursus PiP1 (a en b) duurt in voltijd twintig weken (2x10 weken/één semester) en in deeltijd in totaal veertig weken (2x20 weken/één schooljaar). 

Stage PiP2 is een individuele eindstage en geldt als basis voor de eerstegraads lesbevoegdheid. Doel van deze stage is dat je een startbekwame eerstegraads docent wordt. Tijdens PiP2 geef je dan ook zelfstandig les aan (een) vaste klas(sen) in eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo)

Omdat je op dinsdag onderwijs hebt op de universiteit, wordt van je verwacht dat je op maandag en woensdag t/m vrijdag beschikbaar bent voor je praktijkuren op school. Als richtlijn geldt dat de voltijd student vier dagdelen per week aanwezig is op school, verspreid over maximaal drie dagen. Voor deeltijd geldt twee dagdelen op je stageschool, verspreid over max. anderhalve dag.

De PiP2-stage duurt in voltijd ongeveer twintig weken, en in deeltijd ongeveer veertig weken.

De verplichte praktijkuren die bij de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2 horen kunnen via een stage of een baan worden voldaan. Vanuit de Graduate School of Teaching bestaat een lichte voorkeur voor de stagevariant, omdat je dan iets meer de ruimte hebt om te wennen aan het onderwijs en om verschillende strategieën uit te proberen. Bij de stagevariant verzorgt het stagebureau van de opleiding de stageschool.

Het is uiteraard ook mogelijk te kiezen voor de baanvariant. Het voordeel van de baanvariant is dat je een dienstverband met een school hebt of aangaat en dus een inkomen hebt. Ga je voor de baanvariant, dan dien je een geschikte baan te hebben als docent in je schoolvak, op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Het is je eigen verantwoordelijkheid een geschikte baan te hebben. Een andere mogelijkheid is dat je start in de stagevariant en ná je eerste stage (PiP1) overstapt naar de baanvariant.

Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen:
 

  • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school (dus niet speciaal voortgezet onderwijs of een particuliere school) met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen;
  • je verzorgt gedurende de hele opleiding ten minste 125 lesuren zelfstandig aan vaste klassen waarvan minimaal 60 in de bovenbouw havo/vwo (indien je wisselt van stage- naar baanvariant ná de eerste praktijkcursus PiP1 dien je gedurende PiP2 60 lesuren in een vaste klas in de bovenbouw havo/vwo te verzorgen);
  • je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden;
  • je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt (indien nodig kun je je lesrooster aanpassen);
  • de eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren (50 minuten) per week, een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijdopleiding en 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de werving van stageplaatsen. De exacte datum staat in de bijlage bij je beschikking, die je ontvangt na toelating van team mastertoelating.

Stagescholen

Hieronder vind je een overzicht van de stagescholen waar wij studenten plaatsen. Onze scholen bevinden zich voornamelijk in de regio Midden Nederland. Met deze partnerscholen hebben we afspraken gemaakt, waardoor de kwaliteit van je stages gewaarborgd wordt. Het is niet toegestaan dat je zelf een stageplek zoekt.

Zodra je bent toegelaten en ingeschreven voor je praktijkcursus word je toegevoegd aan onze stageplaatsingstool. Hierin kun je je persoonlijke gegevens aanvullen en evt. voorkeuren doorgeven. In de stagetool hebben onze partnerscholen al hun beschikbare stageaanbod ingevoerd. Vervolgens begint het stagebureau van de Graduate School of Teaching met het ‘matchen’ van studenten en beschikbare stageplekken op partnerscholen. Je wordt via de tool op de hoogte gehouden van de voortgang.

Het uitgangspunt is dat een student die tijdens de opleiding zowel de PiP1- als PiP2-stage moet lopen, PiP2 op een andere school doet dan PiP1. Behalve wanneer je geplaatst wordt op een zogenaamde convenantschool (SOOO), of binnen een scholengroep waarmee de GST in partnerschap studenten opleidt in speciale opleidingsgroepen op de scholen (MOS).

Word je op een SOOO-school geplaatst, dan doe je PiP1 en PiP2 op dezelfde stageschool. Word je op een van de (momenteel) drie MOS-scholen geplaatst, dan doe je PiP1 op de ene MOS-school en PiP2 op een van de andere drie. Schoolopleiders, stagebegeleiders en instituutsopleiders werken hierbij samen als een opleidingsteam dat zorgdraagt voor de ontwikkeling en begeleiding van de studenten. 

Bij de matching tussen stageplaats en student houden we zo goed mogelijk rekening met:
 

  • je reisafstand;
  • je vervoersmogelijkheden (heb je een auto of OV-(student)abonnement tot je beschikking);
  • medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden (indien bekend);
  • je eventuele persoonlijke voorkeuren.

Doordat wij afhankelijk zijn van het aanbod van onze partnerscholen, kan het gebeuren dat vraag en aanbod niet (volledig) met elkaar te verenigen zijn.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het stagebureau via stagebureau.gst@uu.nl. Els Laroes is coördinator stages, de medewerkers van het stagebureau zijn Chéryse Fortuin, Anne Hak, Ingrid Heinsbroek en Loura Penning.