Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt niet alleen inspraak bij je eigen opleiding, maar ook binnen de faculteit en universiteit.

De Board of Studies (BoS) vormt het dagelijks bestuur van de GST. Hier worden besluiten genomen ten aanzien van personeelszaken, financiën en onderwijsbeleid. De BoS overlegt regelmatig met het College van Bestuur en het co-decanaat van de vijf schoolvakfaculteiten. Ze wordt in haar werk geadviseerd door de Opleidingscommissie (OC).

Terugkomende agendapunten zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de Onderwijs en Examenregeling (OER), verbetering en vernieuwing van het cursusaanbod, en het bespreken van de instroomcijfers en stageplaatsen.

De BoS bestaat uit de vertegenwoordigers van de faculteiten Sociale Wetenschappen (Jan van Tartwijk, tevens directeur van de GST), Geesteswetenschappen (Peter Coopmans), Geowetenschappen (Tine Beneker) en Bètawetenschappen (Gjalt Prins). Onderwijsmanager Marijn Smeets is secretaris.

Daarnaast heeft de BoS twee studentleden. Zij vertegenwoordigen de stem van alle GST-studenten en dragen met een kritisch en constructief  studentenperspectief bij aan de vergaderingen.

De studentleden voor het collegejaar 2021-2022 zijn:
 

Voel je vrij de studentgeleding van de BoS te mailen met vragen, opmerkingen of suggesties.

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het onderwijs. Zij denkt mee over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsreglement van de educatieve minor/module en Educational Profile en de cursusevaluaties. Zo worden alle cursussen van de GST geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle leden worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/bèta/gamma-masters en de educatieve minor).

Voel je vrij om opmerkingen over het onderwijs te sturen aan de studentengeleding van de opleidingscommissie via studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn: 
 

 • Huub van den Bergh (alfa, voorzitter)
 • Silvia Canto (alfa)
 • Mark Bos (bèta)
 • Micha Ummels (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2021-2022 zijn:
 

 • Vacature (alfa)
 • Vacature (alfa)
 • Mieke Mogezomp (bèta)
 • Kaspar Buinink (bèta)
 • Daan Kramer (gamma)
 • Jori Jansen (gamma)
 • Mark Wijnholt (minor/module/EP)

Margreet van der Ham (afdelingshoofd lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

 • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen. 
 • Via cursuseveluaties.
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.
 • Weet je niet waar je terecht kunt met je vraag, opmerking of klacht? Ga dan op Facebook naar het medezeggenschapsloket. Stel je vraag en binnen één werkdag krijg je antwoord. 

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
 • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.