Inspraak en medezeggenschap

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt niet alleen inspraak bij je eigen opleiding, maar ook binnen de faculteit en universiteit.

Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

  • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen. 
  • Via cursuseveluaties.
  • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
  • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
  • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.

Beurs voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.