Studieprogramma Educational Profile eerstegraads

Het programma heeft een omvang van 30 studiepunten.

De vaste collegedag aan de Universiteit Utrecht is de dinsdag, de overige dagen van de week zijn bestemd voor de praktijkuren (stage of baan) als docent in opleiding.

Je overlegt t.z.t. met je stageschool over op welke dagen/dagdelen je stage loopt.

Let op: binnen de masters van de GSLS bestaat EP uit 33 EC en is een extra keuzecursus van 3 EC binnen GSLS verplicht. Je maakt een keuze uit een van de volgende cursussen:
 

  • Engaging Scientists with the Public (3 EC, BMB614319)
  • Communicating Life Sciences (3 EC, BMB507611)
  • Science and Society (3 EC, BMB507912)
  • Societal challenges for Life Sciences (3 EC, BMB501917)

Opbouw programma

Je kunt het programma alleen in voltijd (duur: één semester/half collegejaar) volgen.

Voltijd studieprogramma (start augustus of februari)

CursusBlok (augustusstart)Blok (februaristart)CodeEC
Vakdidactiek 2 (biologie/informatica/natuurkunde/scheikunde/wiskunde)1-23-4GSTVAKD2..7,5
Pedagogiek 213GSTPED22,5
Professional in Praktijk 21-23-4GSTPIP210
Pedagogische keuzecursus13GSTPKC..5
Algemene keuzecursus24GSTOKC..5