GST-Opleidingscommissie

Onderwijs evalueren en verbeteren

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het onderwijs. Zij denkt mee over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsreglement van de educatieve minor/module en Educational Profile en de cursusevaluaties. Zo worden alle cursussen van de GST geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle leden worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/bèta/gamma-masters en de educatieve minor/module/EP).

Voel je vrij om opmerkingen over het onderwijs te sturen aan de studentengeleding van de opleidingscommissie via studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben zijn:
 

 • Vacature (voorzitter)
 • Silvia Canto (alfa)
 • Mark Bos (bèta)
 • Micha Ummels (bèta)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)
 • Nienke Smit (educatieve minor/Educatieve Module/Educational Profile/ZiB)

De studentleden voor het collegejaar 2022-2023 zijn:
 

 • Inge van de Bruinhorst (alfa)
 • Wouter Bosch (alfa)
 • Amy van Dijk (bèta)
 • Lotte Versteegen (bèta)
 • Vacature (gamma)
 • Jordi van den Hoven (gamma / educatieve minor, Educatieve Module, Educational Profile, ZiB)
 • Vacature (gamma / educatieve minor, Educatieve Module, Educational Profile, ZiB)

Volg ons op Instagram.

Margreet van der Ham (afdelingshoofd lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.