GST-Opleidingscommissie

Onderwijs evalueren en verbeteren

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het onderwijs. Zij denkt mee over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsreglement van de educatieve minor, de Educatieve module en Educational Profile en de cursusevaluaties. Zo worden alle cursussen van de GST geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle leden worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de LVHO- en E&C-masters in alfa-/bèta- en gammaschoolvakken en de educatieve minor/Educatieve module/Educational Profile).

Voel je vrij om opmerkingen over het onderwijs te sturen aan de studentengeleding van de opleidingscommissie via studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben zijn:
 

 • Bert le Bruyn (voorzitter, alfa)
 • Silvia Canto (alfa)
 • Mark Bos (bèta)
 • Micha Ummels (bèta)
 • Niels Nannes (gamma)
 • Vacature (gamma)
 • Nienke Smit (educatieve minor/Educatieve module/Educational Profile/ZiB)

De huidige studentleden zijn:
 

 • Suzanne Oortman Gerlings (alfa)
 • Wouter Bosch (alfa)
 • Silke Rammeloo (bèta)
 • Lotte Versteegen (bèta)
 • Vacature (gamma)
 • Jordi van den Hoven (gamma)
 • Julia Heemskerk (educatieve minor, Educatieve module, Educational Profile, ZiB)

Volg ons op Instagram.

Ingrid Heinsbroek (onderwijscoördinator lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.