Binnen een aantal masters van de Graduate School of Natural Sciences en de Graduate School of Life Sciences is het mogelijk om een Educational Profile te volgen. Het programma bij de Graduate School of Teaching (GST) heeft een omvang 30 studiepunten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je met een Educational Profile een beperkte tweedegraads bevoegdheid of (als je die al hebt) een eerstegraadsbevoegdheid behalen.

Heb je nog geen lesbevoegdheid?

Je kunt door het volgen van het Educational Profile een beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen, mits jouw bachelor opleiding in de Verwantschapstabel staat. Met een beperkte tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in alle klassen van het vmbo-t en in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo.

Je volgt een programma van 30 EC, dat bestaat uit de volgende cursussen:
 

Voorafgaand aan de start van de cursussen neem je deel aan de Startweek Stage/Baan. Deze vind plaats in de laatste week van de schoolvakanties in de regio Midden. Als je in september 2020 start is dat de week van 24 augustus, als je in februari 2021 start de week van 1 februari.

Heb je al een tweedegraads bevoegdheid?

Als je al een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid voor je schoolvak behaald hebt, bijvoorbeeld via een educatieve minor binnen je bachelor, dan kan je door het volgen van het Educational Profile een eerstegraads bevoegdheid behalen, mits je aan de vakinhoudelijke eisen voor je schoolvak voldoet.

Je volgt een programma van 30 EC, dat bestaat uit de volgende cursussen:

Voorafgaand aan de start van de cursussen neem je deel aan de de Startdag Eerstegraads Module (programma in pdf). Deze vindt plaats tijdens de Startweek Stage/Baan in de laatste week van de schoolvakanties in de regio Midden. Als je in september 2020 start is dat de week van 24 augustus, als je in februari 2021 start de week van 1 februari.

Na afronding van het Educational Profile

Indien je via het Educational Profile een beperkte tweedegraads bevoegdheid behaalt en je wilt na afronding van je master een eerstegraads behalen, dan kan je de master Leraar voorbereidend hoger onderwijs overwegen. Je zal binnen deze master vrijstellingen krijgen voor de cursussen die je al tijdens het Educational Profile behaald hebt. Let op de toelatingseisen, bij sommige vooropleidingen zal je nog een aantal aanvullende cursussen moeten volgen.