Binnen het curriculum van je opleiding ontwikkel je bepaalde vaardigheden. Hier vind je een beknopt overzicht van deze competenties. Mocht je meer willen weten dan raden we je aan om te kijken naar de leerdoelen van de vakken die je hebt gevolgd. 

Na het afronden van je opleiding beschik je aantoonbaar over een vakinhoudelijk overzicht van het schoolvakgebied op bachelorniveau en ben je in staat om dit in onderwijsontwerpen voor het gebied waarvoor je bevoegd bent in te zetten.

Daarnaast voldoe je aan de onderstaande eindtermen.

De leraar vmbo-tl en onderbouw havo/vwo is binnen dit domein van het voortgezet onderwijs in staat om op basis van voldoende theoretisch inzicht, een professionele houding en voldoende vaardigheid:
 

  1. een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand te brengen;
  2. voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige leeromgeving te creëren;
  3. voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving in te richten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van zijn vakgebied eigen maken;
  4. in groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand te brengen;
  5. relevante informatie uit te wisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan te benutten;
  6. relevante informatie uit te wisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming;
  7. eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens.