Studeren in deeltijd

Je bent deeltijder als je een geschikte baan als docent in het voortgezet onderwijs hebt groter dan 0,5 fte, óf als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de opleiding.

Studenten die al een baan in het onderwijs hebben en deze willen inzetten voor de deeltijdvariant van de opleiding, moeten rekening houden met de gestelde opleidingseisen. Denk hierbij aan regulier onderwijs, en een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen per groep. Alle informatie en gestelde eisen rondom de baanvariant zijn terug te vinden in de stagebrochure (pdf).

Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De opleiding duurt één jaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de voltijd Startweek Stage/Baan (maandag t/m donderdag, voorafgaand aan de start van de Educatieve Module) is verplicht, óók voor deeltijders. Zie de pagina Intro GST voor de data (let op: bij een augustusstart vinden deze plaats vóór de officiële start van het academisch jaar) en andere informatie .
  • Je moet in elk geval beschikbaar zijn voor de onderwijsbijeenkomsten op de maandagen tussen 09:00 en 15:00 uur.
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn (dagdelen variëren naar gelang de roostermogelijkheden van baan of stageschool).

Hieronder vind je (nogmaals) het deeltijdprogramma:

Deeltijdprogramma in schema (pdf)