De Educatieve module omvat 30 EC en duurt een half jaar (voltijd).

Programmaopbouw in schema

Je studieschema is afhankelijk van of je het programma in voltijd of deeltijd volgt. Kies hier het studieschema dat voor jou van toepassing is:

Let op: het onderwijs begint in het najaar in de laatste week van de schoolvakantie van regio Midden. Als je in najaar 2019 start, begint de startweek op maandag 26 augustus 2019.

Programmaonderdelen

Blok 1 en 2 ( semester 1)

Bij een voltijdsprogramma en een start in het najaar volg je in een semester alle cursussen die horen bij de Educatieve module. Middels deze cursussen ontwikkel je je professionele competenties als leraar in nauw verband met je stage (of werk als docent in het onderwijs) en gerelateerd cursorisch onderwijs dat specifiek door de Graduate School of Teaching wordt verzorgd.

Onderdelen (30 EC)

Doe je dit programma in deeltijd, dan volg je tijdens het eerste semester de cursussen Pedagogiek 1 en Professional in praktijk 1a. Tijdens het tweede semester komen Vakdidactiek 1 en Professional in praktijk 1b aan bod.

Het onderwijs is gepland op de maandag tussen 9.00 uur en 15:00 uur. De praktijkuren die horen bij de opleiding beslaan 50 procent van de werkweek en volg je verspreid over dinsdag tot en met vrijdag. De praktijkuren kun je volgen in een stage- of baanvariant.