Carrièreperspectieven

Academische en professionele kennis en vaardigheden 

De Educatieve Module leidt afgestudeerde studenten op tot beperkt tweedegraads bevoegd docenten in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo. Bovendien ben je voorbereid op diverse andere functies in de educatieve sector.

Mogelijke carrièrepaden

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Je bent daarmee bevoegd om les te geven om les te geven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. Je kunt direct, of later, verder studeren om een eerstegraads bevoegdheid te behalen. De arbeidsmarktperspectieven zijn over het algemeen goed.

De Educatieve Module kan ook een voorbereiding zijn op andere functies in de educatieve sector, zoals: 

  • Docent in het hbo
  • Functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
  • Medewerker bij uitgeverij
  • Functie in voorlichting en journalistiek

Mogelijke werkgevers

  • Scholen
  • Educatieve dienst
  • Didactisch centrum
  • Uitgeverij
  • Journalistiek