Om de Educatieve Module met goed gevolg af te ronden, doorloop je de volgende stappen:

Om het certificaat met je (tweedegraads)bevoegdheid te kunnen ontvangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

  • Je moet aan alle eisen van het programma van de Educatieve Module (Educational Profile, indien van toepassing) voldoen.
  • Alle behaalde resultaten dienen in Osiris verwerkt te zijn.
  • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.

Staat het resultaat van een cursus op je studievoortgangsoverzicht onder het kopje ‘Resultaten – Overig (deze resultaten tellen niet mee voor dit examenprogramma)’, neem dan altijd contact op met het Studie-informatiepunt GST (STIP). Wanneer resultaten onder het genoemde kopje staan, klopt het studievoortgangsoverzicht niet en val je buiten de selectie van studenten die de Educatieve Module kunnen afronden.

Mocht je in termijnen betalen en nog niet het volledige bedrag betaald hebben, kun je het openstaande bedrag bij de eerstvolgende termijnbetaling betalen of ervoor kiezen om het bedrag gelijk na afronding van het programma te betalen. Voor de laatste optie kan je contact opnemen met Studentenservice.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je van het Examenbureau GST het bericht ‘GST-Voltooiing Educatieve Module’, waarin staat dat je je certificaat in ontvangst mag nemen. Je ontvangt het bericht halverwege of aan het eind van de maand via je students-mail. Houd je students-mail dus goed in de gaten.

In het bericht word je verzocht om binnen twee weken het formulier ‘Voltooiing Educatieve Module’ terug te sturen. Je kunt op het formulier aangeven of je:
 

Op het formulier kan je aangeven of je een verklaring van afronding van de Educatieve Module wilt ontvangen. Dit is ten behoeve van bijvoorbeeld een werkgever. Je kunt de verklaring per post ontvangen of afhalen bij de balie van het STIP.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het bericht ‘GST - Voltooiing Educatieve Module’ hebt ontvangen!

LET OP: Als je niet (binnen twee weken) reageert, dan rekenen we niet op je komst bij de uitreiking. Het Examenbureau GST maakt de afronding van Educatieve Module administratief in orde en je ontvangt een e-mail waarin staat wanneer je het certificaat kunt komen afhalen bij de balie van het STIP.

Datum voltooiing educatieve module

Na het verwerken van je formulier ‘Voltooiing Educatieve Module’ stuurt het Examenbureau GST een e-mail met daarin de bevestiging van de einddatum van het programma en de datum van uitreiken of afhalen van het certificaat.

De einddatum van het programma is de laatste werkdag van de maand waarin de Examencommissie GST heeft vastgesteld dat je aan de eisen van de Educatieve Module hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je certificaat wordt vermeld.

Geen bericht ‘GST-Voltooiing Educatieve Module' ontvangen?

Als je op de laatste werkdag van de maand om 16.00 uur geen bericht ‘GST-Voltooiing Educatieve Module’ hebt ontvangen, en je denkt wel te voldoen aan de voorwaarden om de Educatieve Module af te kunnen ronden, neem dan contact op met het Examenbureau via examenbureau.gst@uu.nl.

Als je het programma van de Educatieve Module hebt afgerond, word je niet automatisch uitgeschreven. Je moet je zelf uitschrijven aan de Universiteit Utrecht via Studielink.

Let op: schrijf je niet uit voordat je het bericht ‘GST-Voltooiing Educatieve Module’ van het Examenbureau GST hebt ontvangen. Wij kunnen de certificering niet in orde maken als je niet ingeschreven staat, dus zorg ervoor dat je je niet te vroeg uitschrijft.

Schrijf je uit in Studielink voor het eind van de maand; uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Zodra je het bericht over de voltooiing van je Educatieve Module hebt ontvangen, kan je je uitschrijven. Voor uitschrijving hoef je niet te wachten op de bevestigingsmail met je einddatum van het Examenbureau GST.

Je certificaat laten uitreiken

Je kunt ervoor kiezen om je certificaat in ontvangst te nemen bij een uitreiking. Een uitnodiging met exacte informatie over de uitreiking wordt uiterlijk twee weken voor de uitreiking door de opleiding per students-mail verstuurd. Let op: deelname aan een uitreiking kan alleen als je binnen twee weken je formulier hebt teruggestuurd.

Bekijk het overzicht diploma-uitreikingen (pdf) voor de data van de uitreikingen per opleiding, de locaties en de tijden.

Zelf je certificaat afhalen

Je kunt er ook voor kiezen om je certificaat af te halen bij de balie van het Studie-informatiepunt GST (STIP). Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee!

Bekijk de afhaaldata voor 2018-2019 (pdf).

Verklaring voltooiing Educatieve Module

Indien je in het begin van de maand afstudeert en je (met spoed) een verklaring nodig hebt ten behoeve van een werkgever, kan je deze aanvragen via OSIRIS Zaak. (De verkaring is een tijdelijk document waarmee je kan aantonen dat je de Educatieve Module (/Educational Profile) hebt behaald en je het certificaat pas later in ontvangst kunt nemen.)

Log in op OSIRIS Student en ga naar het tabblad ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’.  Selecteer hierna de button ‘Start een nieuwe zaak’ en start de zaak ‘FSW & GST - Aanvragen afstudeerverklaring’.  Het Examenbureau maakt dan zo snel mogelijk een afstudeerverklaring aan.