Tijdens het programma heb je op een aantal momenten ruimte voor keuzecursussen. Er zijn drie soorten keuzecursussen: 
 

  • Vakspecifieke keuzecursussen: je dient ten minste 40 EC van je programma vakspecifiek in te vullen. Als je scriptie een omvang heeft van 20 EC volg je 20 EC vakspecifieke keuzecursussen. Als je scriptie een omvang heeft van 25 EC volg je 15 EC vakspecifieke keuzecursussen.
  • Beroepsvoorbereidend pedagogische keuze: je volgt minimaal 5 EC aan pedagogische cursussen, in principe tijdens de Eerstegraadsmodule.
  • Beroepsvoorbereidend algemene keuze: je volgt minimaal 5 EC aan algemene beroepsvoorbereidende cursussen, in principe tijdens de Eerstegraadsmodule.

De inhoud van iedere cursus kun je zelf opzoeken in de Onderwijscatalogus (zoek op cursuscode).

Masterlanguage-cursussen

In het aanbod van vakspecifieke keuzecursussen zijn cursussen opgenomen die landelijk worden aangeboden binnen het kader van Masterlanguage. Het volledige Masterlanguage-programma is toegankelijk voor studenten van de educatieve masters. Daarbinnen zijn er per taal cursussen specifiek ontworpen voor studenten van de educatieve master, die worden aangegeven met (edu). Het is verplicht om binnen je keuzeruimte  minimaal één Masterlanguage-cursus te volgen.

Schrijf je in voor de cursus(sen) via de website van Masterlanguage. De inschrijvingsperiode wordt binnenkort bekend gemaakt.

Planning

Maak een keuze uit het cursusaanbod en overleg met je tutor of de studieadviseur of de cursus past binnen je studieprogramma.
 

  • Bij Masterlanguage-cursussen is het van belang dat de gekozen Masterlanguage-cursus niet overlapt met een al gevolgde of nog te volgen cursus binnen je studieprogramma (verplicht of keuze). Bespreek ook met je tutor of de studieadviseur in welk vakgebied de cursus valt: letterkunde, taalkunde, of anders.
  • Bij reguliere keuzecursussen is het van belang dat je voor je inschrijving controleert of de beoogde cursus specifieke ingangseisen heeft.

Keuzecursusaanbod 2019-2020

Bekijk de keuzecursussen voor het jaar 2019-2020:

Je kiest gedurende je masterprogramma ten minste één cursus van minimaal 5 EC op het gebied van de letterkunde en één cursus van minimaal 5 EC op het gebied van de taalkunde. Iedere cursus heeft een omvang van 5 EC.

Cursus Blok Gebied
Kultur und Identität (TLMV16301) 1 anders
Mehrsprachigkeit im Deutschen Kontext (TLMV16506)* 1 taalkunde
Deutsche Gegenwartsliteratur (TLMV16009) 2 letterkunde
Kultur und Kommunikation (TLMV16304) 2 taalkunde
Literatur in der Schule (TLEMV16007)* 4 letterkunde
Masterlanguage: Kultur und Medien (edu)* 2 letterkunde
Masterlanguage: Kultur und Kritik 3 letterkunde
Masterlanguage: Deutsch und seine Varianten 2 taalkunde
Masterlanguage: Deutsch und seine Verwandten (edu) 3 taalkunde
Individuele zelfstudie Educatie (TLEMV16002)    

Literatur in der Schule en een deel van de Masterlanguagecursussen worden in blok 3-4 aangeboden. Als je een van deze cursussen wilt kiezen, overleg dan met je tutor of een eventuele aanpassing van de opbouw van je programma mogelijk is.

Individuele zelfstudie

Als er aantoonbaar geen andere vakspecifieke keuzecursus beschikbaar is in een bepaald blok, kun je eventueel een individuele module volgen, Individuele zelfstudie Educatie (TLEMV16002). De procedure is als volgt:

Je overlegt met een docent over de invulling van de zelfstudie, vraagt toestemming aan de studieadviseur (waarbij je aantoont dat er geen andere cursus beschikbaar is), en dient een verzoek tot Goedkeuring nog te volgen onderwijsonderdeel in bij de Examencommissie. Reserveer voldoende tijd voor deze procedure, ten minste zes weken!

Cursus EC Blok
Complexiteit educatieve teksten (TLEMV16012) 5 1
Toetsing en beoordeling (GSTOKC01) 5 2
Het organiseren van leren (GSTOKC02) 5 2
Duurzaamheidseducatie (GSTOKC03) 5 2
Lezen en schrijven (GSTOKC04) 5 2
Data in de school (GSTOKC08) 5 4
Taalbeleid in onderwijs en maatschappij (GSTOKC10) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) 5 4
ICT in Education (GSTOKC06) 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) 5 4
Historische literatuur op school (TLEMV16011) 5 4
International Perspectives on Teaching (GSTOKC13) 5 1,2,3,4

Eventueel kun je de vakspecifieke keuzecursus Literatur in der Schule (TLEMV16007) laten gelden als algemene keuzecursus. Overleg ruim voor aanvang van de cursus met de cursuscoördinator en je tutor over deze mogelijkheid, en informeer na hun goedkeuring de examencommissie, zodat deze verschuiving administratief verwerkt kan worden in jouw examenprogramma.