Studieprogramma

Het masterprogramma Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie heeft een studielast van 120 EC, verdeeld over twee jaar. Het programma bestaat uit 60 EC vakinhoud en 60 EC beroepsvoorbereiding en is opgebouwd uit vier modules van elk 30 EC:
 

  • de educatieve module
  • de eerstegraads module
  • de vakinhoudelijke module
  • de onderzoeksmodule

Tijdens de vakinhoudelijke en onderzoeksmodule gaat het om zowel taaloverstijgende als taalspecifieke cursussen en de masterscriptie. Hiermee verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau en leg je een verband met de onderwijspraktijk en communicatie in een educatieve context.

Tijdens de educatieve en eerstegraads module ontwikkel je je professionele competenties als leraar. Tijdens de vakdidactische en pedagogische colleges leer je hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen, in je stages breng je dat in de praktijk. Daarnaast volg je een aantal keuzecursussen.

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur, afhankelijk van de module (zie hierboven) die je op dat moment volgt.

Lees ook de Onderwijs- en examenregeling (OER) van dit masterprogramma.

Opbouw van het programma

De opbouw van je studieprogramma hangt onder meer af van het moment waarop je start met de opleiding. Mocht je zijn toegelaten tot het U-TEAch-programma  of in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid, dan kun je alleen in september starten met de opleiding in verband met de opbouw van het programma. Alle anderen kunnen in september of in februari starten.

Kies hier je studieprogramma: