Premaster

Er bestaan verschillende schakeltrajecten, waaronder de premaster. Hieronder staat informatie over de premaster opgenomen.

Studieprogramma

Je studieprogramma staat in de voorwaardelijke beschikking die je hebt ontvangen voor het masterprogramma. De cursussen die je volgt zijn onderdeel van het reguliere bachelorprogramma. Je volgt dus colleges met eerste-, tweede- en derdejaars bachelorstudenten. 

Cursussen

Voor cursusbeschrijvingen (inclusief studiemateriaal) kun je kijken in de CursusPlanner. Je rooster staat in MyTimetable. Het onderwijs vindt plaats op verschillende onderwijslocaties.

Via de cursushandleiding en Blackboard word je geïnformeerd over specifieke regels binnen de cursus: planning van de cursus, aanwezigheidsplicht, excursies, toetsing en reparatie, etc. Bij cursussen op niveau 2 en 3 verwachten de docenten dat je het huiswerk dat vermeld wordt op Blackboard al hebt voorbereid bij de start van je traject, dus voor het eerste college.

Eindwerkstuk

In de meeste gevallen sluit je je premastertraject af met een eindwerkstuk. Op de website van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur staat meer informatie over het eindwerkstuk.

Cursusinschrijving

Het Studiepunt Geesteswetenschappen schrijft je in voor de cursussen van je eerste semester. Volg je ook cursussen in het tweede semester, dan moet je zelf je cursusinschrijving regelen. Je schrijft je in via Osiris Student voor twee blokken tegelijk. Op de website van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur staat meer informatie over de cursusinschrijving.

LET OP: soms heeft een cursus een ‘plaatsingscommissie’, en is daarom de inschrijfperiode verkort tot een paar dagen.

Jaarkalender

In de academische jaarkalender vind je informatie over de verdeling van semesters en blokken, en over de onderwijsvrije periodes.

Regelingen en procedures

Bekijk de regelingen en procedures zoals de richtlijn ziekmelden, fraude en plagiaat, afronding eindcijfers, en klachten, bezwaar en beroep.

Wie wat waar

Bekijk de adresgegevens van de docenten van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur.

IT-voorzieningen

Bekijk de informatie over IT-voorzieningen (o.a. Blackboard, UU-Gmail en printen).

Kennis van informatie- en computertechnologie wordt verondersteld.

Studieplekken en studiemateriaal

Bekijk de informatie over beschikbare studieplekken en waar studiemateriaal te verkrijgen is.

Academische vaardigheden

Aanbevolen voor hbo-gediplomeerden: heb je interesse in een cursus Academisch leren, Academic English, Onderzoeksopzet en/of Wetenschappelijk schrijven? Kijk dan eens naar het aanbod van trainingen van de Universiteit Utrecht

Begeleiding

Raadpleeg de studieadviseur van de Graduate School of Teaching bij persoonlijke problemen of als er iets gebeurt dat invloed heeft op het verloop van je studie, waardoor er vertraging optreedt in het traject dat je doorloopt om toegang te krijgen tot je master.

Raadpleeg de studieadviseur van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur bij vragen over de inhoud van je premastertraject en over regelingen en procedures die van toepassing zijn op de cursussen die je bij de opleiding volgt.

Heb je cursusinhoudelijke vragen, neem dan contact op met je docent.

Start master

Om met de master te kunnen beginnen moet je opnieuw een inschrijfverzoek via Studielink doen voor het startmoment waarop je verwacht klaar te zijn met alle cursussen uit je premaster. Let op de aanmelddeadline!
 

  • Start september: deadline 1 april
  • Start februari: deadline 15 oktober
    (Studenten met een tweedegraads bevoegdheid kunnen niet in februari beginnen. Neem contact op met de studieadviseur van de Graduate School of Teaching).

Zie ook de masterkiezerssite voor de aanmeldprocedure en deadlines.

Als je alle cursussen van je premastertraject hebt behaald, geef je dit door aan de medewerkers van team Mastertoelating via mastertoelating.gst@uu.nl.   

Vragen?

Heb je vragen over de inschrijfprocedure van het premastertraject en van de aansluitende master, of wil je een afspraak maken met de studieadviseur van de Graduate School of Teaching (GST), neem dan contact op met het Studie-informatiepunt GST.

Heb je vragen over cursusinschrijving of over de kosten en betaling voor contractanten, of wil je een afspraak maken met de studieadviseur van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Voor vragen over herinschrijving voor de premaster, studiefinanciering, en de kosten en betaling voor premasterstudenten, kun je contact opnemen met Studentenservice.