Onderwijs

Dit masterprogramma is bedoeld voor studenten met een bachelordiploma Duitse taal en cultuur of een equivalent hiervan en met belangstelling voor onderwijs, het docentschap en andere educatieve en voorlichtende functies.

Het masterprogramma duurt twee jaar en leidt je op tot eerstegraads bevoegd docent Duits. Als afgestudeerde ben je bevoegd om les te geven in de volle breedte van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs.

De opleiding is ook een goede voorbereiding voor educatieve functies op academisch niveau. Enerzijds vergaar je grondige, verdiepende kennis op het gebied van de Duitse taal en cultuur en anderzijds leer je die inzichten te ontsluiten voor anderen. Je leert de theorie te koppelen aan de praktijk in een inspirerende leeromgeving.