Bord rookvrij terrein

De Universiteit Utrecht wil een veilige en gezonde omgeving bieden aan haar studenten. Daarom worden haar terreinen gefaseerd rookvrij. Dit met uitzondering van een aantal plekken waar je mag roken. In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt. De eerste pilot is het Leuvenplein (rookvrij per half juli 2019) en de tweede de bibliotheek in de binnenstad (rookvrij vanaf 2 september 2019). Als universiteitsgebouwen aan de openbare weg liggen, geldt de gedragsregel dat je op minimaal zeven meter van de in-/uitgang van het gebouw rookt.

De universiteit wil met een rookvrij terrein niet-rokers beschermen tegen rookoverlast en meeroken. Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor velen, tegengaan. Uiteraard is de keuze om wel of niet te roken iemands eigen verantwoordelijkheid. De universiteit wijst alleen specifieke plekken aan waar je mag roken. Wil je stoppen met roken? De universiteit biedt allerlei soorten ondersteuning aan (zie hieronder). 

Meer informatie

Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl

Al langer is bekend dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen verplicht zijn hun terrein voor 1 augustus 2020 rookvrij te maken. Sinds half maart 2019 is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt waarin staat dat deze verplichting ook gaat gelden voor hogescholen en universiteiten. Het is nog niet zeker hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt en in hoeverre bijvoorbeeld enkele specifieke rookplekken worden toegestaan. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Voor de rookfaciliteiten op de pilotlocaties hergebruikt de UU bestaande rookabri's. Zij richt deze wel aantrekkelijker in (met zitmogelijkheid en planten). 

Fasegewijs maakt de universiteit haar terrein rookvrij, met uitzondering van een aantal aangewezen rookplekken. Als eerste wordt gestart met een pilot op het Leuvenplein bij het Bestuursgebouw en het Ruppertgebouw én met het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De UU gaat bij de uitvoering van deze pilots in gesprek met rokers en niet-rokers, bijvoorbeeld over de locatie van een rookfaciliteit en welke eigenschappen zo’n faciliteit moet hebben.

 • Leuvenplein: rookvrij na oplevering (verwachting: eind augustus), rookabri bij Leuvenlaan 
 • Terrein Universiteitsbibliotheek Binnenstad: rookvrij vanaf 2 september 2019, rookabri in binnentuin

Rook je en wil je hiermee stoppen? Dan denkt de Universiteit Utrecht graag met je mee. Bekijk welke mogelijkheden er zijn.

 • Ikstopnu.nl: Op deze website vind je veel informatie en tips over stoppen met roken, o.a.:
  • Verschillende stopmethodes;
  • Test om te kijken welke stopmethode bij jou past;
  • Stoplijn voor telefonische ondersteuning;
  • Overzicht met adressen waar je terecht kunt als je wilt stoppen met roken;
  • Filmpjes met ervaringen van andere ‘stoppers’.
 • Huisarts: Je kunt naar je huisarts gaan voor advies. Deze helpt met stopadviezen en kan je doorverwijzen naar een stoppen-met-roken-programma. Zo’n programma wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, maar bij sommige verzekeraars moet je eerst je eigen risico aanspreken. Dit verschilt per zorgverzekeraar.
 • Gratis stoppen-met-roken-cursus: De Universiteit Utrecht organiseert enkele stoppen-met-roken-cursussen voor medewerkers en studenten. Kijk in de agenda op deze site voor de specifieke details. 
 • Boeken over stoppen met roken: De UU stelt een beperkt aantal zelfhulpboeken beschikbaar voor medewerkers en studenten die willen stoppen met roken. Wil je één van de boeken ontvangen? Stuur een e-mail naar rookvrij@uu.nl, met daarin je UU-adresgegevens, het boek van je voorkeur en waarom je het boek wilt ontvangen. De eerste zestig medewerkers/studenten die een verzoek indienen, ontvangen een boek.
  • “Stoppen doe je zo” van Marcel van Mosselveld
  • “Stoppen met roken” / “Easy way to stop smoking” van Alan Carr

Infographic over ondersteuning bij stoppen met roken

De universiteit overlegt met organisaties die hun terrein al rookvrij hebben gemaakt, zoals de Hogeschool Rotterdam en het UMC Utrecht, en ook met faculteiten die al experimenteren met aangepast rookbeleid, zoals de faculteit Diergeneeskunde. Wat kan de universiteit van deze organisaties leren? Wat werkt wel en wat niet? Ook wordt onder andere gesproken met de gemeente, andere organisaties op het Utrecht Science Park en omwonenden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Trimbos-instituut en eigen onderzoekers op het terrein van gedragsverandering. 

Met het rookvrij maken van haar terreinen haakt de universiteit aan bij de maatschappelijke steun voor rookvrije initiatieven. Denk aan het maatschappelijke initiatief Rookvrije generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds dat steeds meer bijval krijgt van onder andere bedrijven, scholen en sportverenigingen die rookvrij worden.

Daarnaast heeft de overheid in 2018 een preventieakkoord gesloten met afspraken tussen meer dan zeventig organisaties. Op het gebied van roken is het doel om in 2040 een rookvrije generatie te maken. 

Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor veel medewerkers en studenten, tegengaan. De milieuschade die peuken veroorzaken kan zo worden verminderd. Het kan wel tot achttien maanden duren voordat een peuk is afgebroken.