Bord rookvrij terrein

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bezig met wetgeving om alle schoolterreinen rookvrij te maken per 1 augustus 2020. Deze maatregel, die ook voor universitaire terreinen geldt, sluit aan bij de ambitie van de Universiteit Utrecht om  een gezonde omgeving te bieden aan haar studenten. Daarom is in 2019 gestart met het rookvrij maken van een aantal terreinen.

In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt. De pilots zijn op het Leuvenplein (rookvrij sinds 26 augustus 2019) en het terrein van de bibliotheek in de binnenstad (rookvrij sinds 2 september 2019). Als universiteitsgebouwen aan de openbare weg liggen, geldt de gedragsregel dat je op minimaal zeven meter van de in-/uitgang van het gebouw rookt.

De universiteit wil met een rookvrij terrein niet-rokers beschermen tegen rookoverlast en meeroken. Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor velen, tegengaan. Uiteraard is de keuze om wel of niet te roken iemands eigen verantwoordelijkheid. Wil je stoppen met roken? De universiteit biedt allerlei soorten ondersteuning aan (zie hieronder). 

Meer informatie

Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn verplicht om hun terrein voor 1 augustus 2020 rookvrij te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Blokhuis. Daarna gaat het nog naar de Eerste en Tweede Kamer en Raad van State. 

Het is nog niet zeker hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt. Hierover informeert het ministerie de onderwijsinstellingen in de loop van 2020. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Voor de rookfaciliteiten op de pilotlocaties heeft de UU oude rookabri's hergebruikt. Zij zijn wel aantrekkelijker ingericht (met zitmogelijkheid en planten). Sinds eind november 2019 is duidelijk dat er vanaf 1 augustus 2020 geen rookzones meer aanwezig mogen zijn op het terrein van onderwijsinstellingen

In 2019 is de universiteit gestart met een pilot op het Leuvenplein bij het Bestuursgebouw en het Ruppertgebouw én met het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Bij deze pilots is de universiteit in gesprek gegaan met rokers en niet-rokers, bijvoorbeeld over de locatie van de rookfaciliteit en welke eigenschappen zo’n faciliteit moet hebben.

 • Leuvenplein: rookvrij sinds 26 augustus 2019, rookabri bij Leuvenlaan 
 • Terrein Universiteitsbibliotheek Binnenstad: rookvrij sinds 2 september 2019, rookabri in tuin achter Drift 25

Sinds eind november 2019 is duidelijk dat er vanaf 1 augustus 2020 geen rookzones aanwezig meer mogen zijn op het terrein van onderwijsinstellingen. De rookabri’s worden voor 1 augustus 2020 verwijderd.

Rook je en wil je hiermee stoppen? Dan denkt de Universiteit Utrecht graag met je mee. Bekijk welke mogelijkheden er zijn.

 • Ikstopnu.nl: Op deze website vind je veel informatie en tips over stoppen met roken, o.a.:
  • Verschillende stopmethodes;
  • Test om te kijken welke stopmethode bij jou past;
  • Stoplijn voor telefonische ondersteuning;
  • Overzicht met adressen waar je terecht kunt als je wilt stoppen met roken;
  • Filmpjes met ervaringen van andere ‘stoppers’.
 • Huisarts: Je kunt naar je huisarts gaan voor advies. Deze helpt met korte stopadviezen en kan je doorverwijzen naar een stoppen-met-rokenprogramma. Zorgverzekeringen vergoeden vanaf 2020 deze programma’s volledig en deze komen niet voor rekening van het eigen risico. 
 • Boeken over stoppen met roken: De UU stelt een beperkt aantal zelfhulpboeken beschikbaar voor medewerkers en studenten die willen stoppen met roken. Wil je één van de boeken ontvangen? Stuur een e-mail naar rookvrij@uu.nl, met daarin je UU-adresgegevens, het boek van je voorkeur en waarom je het boek wilt ontvangen. De eerste zestig medewerkers/studenten die een verzoek indienen, ontvangen een boek.
  • “Stoppen doe je zo” van Marcel van Mosselveld
  • “Stoppen met roken” / “Easy way to stop smoking” van Alan Carr

Infographic over ondersteuning bij stoppen met roken

De universiteit overlegt met organisaties die hun terrein al rookvrij hebben gemaakt, zoals de Hogeschool Rotterdam en het UMC Utrecht, en ook met faculteiten die al experimenteren met aangepast rookbeleid, zoals de faculteit Diergeneeskunde. Wat kan de universiteit van deze organisaties leren? Wat werkt wel en wat niet? Ook wordt onder andere gesproken met de gemeente, andere organisaties op het Utrecht Science Park en omwonenden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Trimbos-instituut en eigen onderzoekers op het terrein van gedragsverandering. 

Met het rookvrij maken van haar terreinen haakt de universiteit aan bij de maatschappelijke steun voor rookvrije initiatieven. Denk aan het maatschappelijke initiatief Rookvrije generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds dat steeds meer bijval krijgt van onder andere bedrijven, scholen en sportverenigingen die rookvrij worden.

Daarnaast heeft de overheid in 2018 een preventieakkoord gesloten met afspraken tussen meer dan zeventig organisaties. Op het gebied van roken is het doel om in 2040 een rookvrije generatie te maken. 

Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor veel medewerkers en studenten, tegengaan. De milieuschade die peuken veroorzaken kan zo worden verminderd. Het kan wel tot achttien maanden duren voordat een peuk is afgebroken.