Studieprogramma

Het masterprogramma Strafrecht bestaat uit:

  • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules);
  • een specialisatie (15 EC);
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC

Voorbeeldrooster
 

Periode 1

Periode 2

Periode 3

  • Capita Selecta (6 modules van elk 2,5 EC)

Periode 4