Civiel effect

Hoe zit het ook alweer?

Om te kunnen werken als advocaat of binnen de rechterlijke macht moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, qua gevolgde opleiding, behaalde titels en bestudeerde cursussen.

Voorwaarden voor het ontvangen van een Verklaring van civiel effect:

  • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
  • ​je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
  • de volgende cursussen maken deel uit van het door jou gekozen traject binnen je bachelorexamen: Bestuursrecht, Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, Constitutioneel recht (of Belastingrecht), Goederenrecht, Inleiding Europees recht (of European Law), Materieel strafrecht, Privaatrecht in perspectief, Public International Law, Strafprocesrecht, Vennootschappen- en rechtspersonen en Verbintenissenrecht.

Zie voor meer informatie over je examenprogramma je studievoortgangsoverzicht en de OER die op jou van toepassing is.

Juridische én niet-juridische cursussen binnen het departement Rechtsgeleerdheid
 

Niet alle cursussen die door het departement Rechtsgeleerdheid worden aangeboden, zijn juridisch.

In 2021/2022 bood het departement de volgende niet-juridische cursussen aan:

Bacheloraanbod niet-juridisch:

RGBUPRV013 Economie en bedrijfseconomie
RGBUSTR004 Criminological Research Law Students
RGBUSTR006 Introduction Criminology Law Students
RGBUSTR008 Transnational Organised Crime
RGBUSTR009 Inl. forensische psychiatrie/psychologie
RGBUSTR010 Forensische psychopathologie
RGBUSTR011 Advanced Criminology
RGBUSTR023 Crime, Media, Culture.

Masteraanbod niet-juridisch: 

Alle cursussen en de scriptie van de opleiding Criminologie/Criminology.

Voor cursussen van het departement die je nu volgt, kun je in de Onderwijscatalogus vinden of ze juridisch of niet-juridisch van inhoud zijn (onder het kopje ‘Plaats van de cursus in het curriculum’).

Overige situaties

Je stapt na de bachelor over naar een andere universiteit voor de master

Op het moment van afstuderen in de bachelor Rechtsgeleerdheid kun je op je diploma-aanvraag aangeven dat je een verklaring van afstuderen in combinatie met voortgang behalen civiel effect wilt ontvangen. Op de verklaring wordt aangegeven wat je in de master moet behalen om civiel effect te verkrijgen.

Je volgt alleen een master aan de UU

Als je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald en je civiel effect wilt behalen, heb je een 'Verklaring voortgang behalen civiel effect' nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Examencommissie van de universiteit waar je je bacheloropleiding hebt afgerond. In de verklaring moet worden aangegeven wat je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om daar civiel effect te verkrijgen.

Lever deze verklaring in bij het Studiepunt Rechten of stuur de verklaring per post t.a.v. Examencommissie Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht. De verklaring kan ook digitaal door de andere universiteit worden opgestuurd naar examencommissie.rechten@uu.nl.

Je hebt al een master behaald en volgt daarna een bachelor Rechtsgeleerdheid

Om te kunnen voldoen aan een civiel effect, kun je een Verklaring van civiel effect aanvragen bij het afstuderen in de bachelor. Stuur je verzoek per mail naar de Examencommissie.

De officiële regeling Beroepsvereisten voor advocatuur en rechterlijke macht “civiel effect” vind je in de Onderwijs- en examenregeling master in bijlage 5.
De Examencommissie is voor vragen over het civiel effect bereikbaar via: examencommissie.rechten@uu.nl