Je gebruikt hiervoor het Formulier t.b.v. inbrengen buitenlandse cursussen binnen de opleiding. In dit formulier staan ook de voorwaarden vermeld waaraan de buitenlandse cursussen dienen te voldoen. Lees deze goed door.

Je e-mailt:

  • het formulier t.b.v. inbrengen buitenlandse cursussen
  • de links naar de cursusbeschrijvingen;
  • de link naar het creditsysteem van de buitenlandse universiteit;
  • de link naar het beoordelingssysteem (grading system) van de buitenlandse universiteit;

naar: examencommissie.rechten@uu.nl  

De ingestuurde informatie vormt samen met de officiële cijferlijst (Transcript of Records) de basis waarop de examencommissie je buitenlandse cursussen en resultaten verwerkt.

De officiele regeling inzake keuzecursussen is opgenomen in de OER.

Masterstudent: je vraagt toestemming aan met het formulier (inclusief cursusbeschrijvingen) vóór vertrek naar het buitenland in te sturen naar de examencommissie. 

De officiele regeling inzake keuzecursussen is opgenomen in de OER.

Wat is het verschil tussen het studyplan en het formulier t.b.v. het inbrengen van buitenlandse cursussen?
Studyplan is onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor je uitwisseling. Je denkt na over wat je wilt gaan doen en bespreekt deze planning met de studieadviseur. Dit is dus in de selectiefase. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen met betrekking tot de inbreng van de cursussen.

Met het formulier t.b.v. het inbrengen van buitenlandse cursussen vraag je bij de Examencommissie Rechtsgeleerdheid toestemming voor het inbrengen van je gekozen buitenlandse cursussen. Na binnenkomst van het formulier en de bijlagen wordt je cursuskeuze gecontroleerd. De definitieve goedkeuring vindt plaats als het origineel transcript inkomt en duidelijk is welke resultaten zijn behaald. Ook onvoldoende resultaten worden geregistreerd.

Aan welke voorwaarden dien ik bij mijn cursuskeuze rekening te houden?
Op de achterkant van het formulier t.b.v. het inbrengen van buitenlandse cursussen staan de voorwaarden vermeld.

Hoe weet ik of cursusseninhoudelijk overlappen?
Dit soort vragen moet je in beginsel zelf beantwoorden door de cursusbeschrijvingen te vergelijken. Je mag best twee cursussen behalen die iets op elkaar lijken zolang ze maar niet exact dezelfde inhoud hebben. Er mag dus wel enige overlap zijn. Overlap kan wel leiden tot aftrek van EC.

Wat gebeurt er als cursussen inhoudelijk overlappen?
Als de examencommissie overlap vermoedt, wordt advies gevraagd bij de cursuscoördinator van de betreffende cursus in Utrecht. Bij geringe overlap kunnen er studiepunten in mindering worden gebracht; bij gehele overlap wordt er geen goedkeuring verleend voor het inbrengen van de buitenlandse cursus binnen je master. De behaalde studiepunten tellen dus niet mee en de cursus wordt niet geregistreerd in OSIRIS.

Waarom dien ik cursusbeschrijvingen in te sturen?
Stuur de cursusbeschrijvingen bij voorkeur digitaal (directe link) in. Wij gebruiken de cursusbeschrijvingen om te toetsen of je geen cursusssen volgt die te veel overlappen met vakken die je in Utrecht behaalt en om te bepalen welk niveau aan de cursus kan worden toegekend. Bij cursusbeschrijvingen die erg beknopt zijn, verzoeken wij je navraag te doen of er meer informatie beschikbaar is. Het kan lastig zijn deze te verkrijgen, maar denk bijvoorbeeld aan het handbook waar ook informatie in staat gepubliceerd. Zo niet kun je opsturen wat je hebt (bij voorkeur digitaal). Dan hoor je van de examencommissie – bij verwerking van je transcript – of dit voldoende is.

Wat moet ik doen als de cursusbeschrijving niet in het Engels is opgesteld?
Als de originele taal van de cursusbeschrijvingen Engels is dan hoeven ze niet te worden ondertekend. Frans, Italiaans, Spaans en Duits mag ook. Als de cursusbeschrijvingen in een andere taal zijn opgesteld dan graag overleggen met de examencommissie. Je kunt dan bijvoorbeeld gevraagd worden om een vertaling naar het Engels gemaakt en afgetekend door de docent.

Wat is de studiebelasting van de buitenlandse cursussen?
Als de buitenlandse credits als ECTS staan vermeld, wordt deze studielast overgenomen bij het verwerken van de buitenlandse cursussen.
Als de studielast in het buitenland in andere eenheden wordt uitgedrukt, wordt de studielast omgerekend naar ECTS. De omrekening kun je vinden in de universitaire omrekentabel. Meer informatie vind je in de Onderwijs- en examenregeling.

Wat kan er gebeuren als ik het formulier t.b.v. het inbrengen van buitenlandse cursussen na mijn uitwisseling instuur?
De examencommissie vraagt studenten die op uitwisseling gaan het formulier t.b.v. het inbrengen van buitenlandse cursussen in te sturen zodra je cursuskeuze definitief is. Dit is in het begin van je uitwisseling.voor vertrek naar het buitenland.

Wanneer worden de buitenlandse cursussen verwerkt?
Een partneruniversiteit stuurt het transcript in de meeste gevallen naar het International Office. Zij zetten het transcript in OSIRIS. De examencommissie krijgt hiervan geen bericht, informeer ons dus als je bericht krijgt dat je transcript binnen is.Na binnenkomst van het transcript worden de buitenlandse cursussen verwerkt. Vraag voor je vertrek naar Nederland wanneer het transcript wordt verstrekt of vraag om een gewaarmerkte cijferlijst uit het administratiesysteem. De examencommissie neemt alleen originele (dan wel – rechtstreeks door de buitenlandse universiteit verstuurde – digitale) Transcript of Records in behandeling.

Kan ik na mijn uitwisseling direct afstuderen?
Het is mogelijk dat je direct na je uitwisseling wilt afstuderen. In de praktijk ziet de examencommissie dat daar problemen kunnen ontstaan door het laat aanleveren van het transcript door de buitenlandse universiteit. Het is van groot belang dat je goed geïnformeerd bent over het verstrekken van het transcript, zie vraag hierboven.

Uitwisseling is deel van je studie, dus moet zijn afgerond voordat je kunt afstuderen.

Wil je meer weten over de procedure, de cursuskeuze, het niveau van de cursussen, de studiebelasting, het verwerking van de resultaten en afstuderen?