DWA
Capgemini
Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO)
Europese Unie
European Central Bank
Legal Tech
NIFP Pieter Baan Centrum
NNID
VNO-NCW & MKB Nederland
Wetswinkel IJsselstein

Stages van 3 dagen per week kunnen niet worden ingebracht als vrije profileringsruimte cursus in de bachelor.

U kunt uw vacaturetekst doorgeven aan de facultaire stagecoördinator per e-mail: studieadviseur.rgl@uu.nl t.a.v. Anny de Geer. 

Graag in de vacaturetekst (in PDF) het volgende vermelden:
- om wat voor werkzaamheden het gaat;
- de duur en periode van de stage; 
- het gewenste profiel van de stagair
- gegevens contactpersoon.

Wat gebeurt er met uw vacaturemelding?
Binnen veertien dagen komt de melding op de stagepagina. Studenten bekijken de vacaturemeldingen regelmatig en nemen als ze geinteresseerd zijn contact met u op.

Wat vragen wij van de stage-instelling?

  • een eigen werkplek voor de stagiair
  • een jurist ter plekke om te begeleiden
  • werk op niveau, juridisch inhoudelijk
  • de taken van de stagiair worden van te voren geformuleerd
  • de bereidheid om ons beoordelingsformulier in te vullen en te bespreken met de stagiair