In de vernieuwde programma’s van deze masteropleidingen is geen ruimte opgenomen voor een stage. Het is echter wel mogelijk om een stage te doen bovenop het reguliere programma.

Bij voorkeur doe je een stage nadat alle examenonderdelen van de opleiding zijn afgerond. Als je de stage na de opleiding doet, onderbreekt dat je masterprogramma niet, en je kunt dan tot je stage deel uit blijven maken van de community binnen de master en de reguliere momenten van begeleiding en feedback binnen het onderzoeks- en scriptietraject aanhouden. In dit geval vraag je na afronding van het scriptietraject uitstel van afstuderen aan bij de examencommissie Master. Deze mogelijkheid is als formele reden tot uitstel opgenomen in de onderwijs- en examenregeling en heeft geen gevolgen voor cijfers en beoordeling.

Je kunt ook tijdens de master een onderzoeksstage volgen ten behoeve van je scriptie of een substantiële stage die niet op een ander moment gevolgd kan worden. In dat geval moet je voorafgaand aan de stage afspraken maken met de programmaleiding van de master over de geschiktheid van de stage, de tijdplanning en de van toepassing zijnde regels.

Vanaf collegejaar 2018-2019 kun je ook een stage in je bachelor doen en deze in brengen als keuzevak voor 15 ECTS.

 • Zoek een stage, eventueel via de vacaturebank op deze site.
 • Solliciteer op de stageplaats.
 • Zoek een docentbegeleider, via de stagecoördinator van richting waarin je je stage gaat volgen.
 • Vul het goedkeuringsformulier in.
 • Laat het goedkeuringsformulier door de desbetreffende personen ondertekenen. Je stage moet vóór aanvang van de stage zijn goedgekeurd.
 • Laat je stagebegeleider op de stageplaats het beoordelingsverslag invullen aan het eind van de stage en houd samen een beoordelingsgesprek. Het beoordelingsformulier kun je hier downloaden.
 • Maak een kort stageverslag (ongeveer drie pagina's groot) met daarin een korte omschrijving van de stage-instelling en de werkzaamheden, je eigen werkzaamheden, in hoeverre je aan je taken hebt voldaan en je negatieve en positieve ervaringen. 
 • Ga met je portfolio (met als inhoud goedkeuringsformulier, beoordelingsverslag, kort stageverslag en stukken geproduceerd tijdens de stage) naar de docentbegeleider voor een eindgesprek.
 • Voor een stage krijg je 7,5 EC. De omvang van de stage is minimaal zes weken op basis van een fulltime werkweek. Een parttime stage is ook mogelijk, maar je werkweek moet wel een minimum omvang van drie werkdagen.

Als je in het buitenland stage wil gaan lopen zijn er belangrijke zaken waar je aan moet denken, zoals verzekeringen, visa en financiering. Zie hier voor meer informatie op de UU site over stages in het buitenland.

Tijdsduur en omvang  

 • De tijdsduur van de stage is minimaal 30 hele werkdagen.
 • Het minimum aantal werkdagen voor een parttime stage is drie dagen per werkweek. De stage wordt met 7,5 EC gehonoreerd.

Eisen voor goedkeuring

 • Eisen voor goedkeuring (inschrijving via Osiris is niet mogelijk)
 • Je hebt tenminste 120 EC aan juridische vakken behaald, waarvan in ieder geval de verplichte cursussen van jaar 1.
 • De stage is juridisch van aard, d.w.z. dat je een bijdrage levert aan inhoudelijk juridische opdrachten.
 • Op de stageplek word je begeleid door een jurist.
 • Het goedkeuringsformulier is ondertekend door de stagebegeleider en de stagecoördinator.
 • ​Je bent niet in dienst (geweest) bij de stage-instelling.

Beoordeling van de stage en inbreng

De docentbegeleider beoordeelt of aan de stage is voldaan aan de hand van:

 • een portfolio met daarin het evaluatieverslag van de begeleider van de stageplaats, het stageverslag van de student, geproduceerde stukken en geproduceerde conceptstukken tijdens de stage;
 • de vormvereisten die gesteld worden aan de portfolio staan beschreven op de website.
 • het eindgesprek tussen de stagecoördinator en de student.

Er wordt geen cijfer gegeven, maar 'voldoende' of 'onvoldoende'.

 

 

Wie is je aanspreekpunt bij een stage?

In het kader van de stagebegeleiding zijn er twee personen die een rol bij de begeleiding spelen. Dit zijn de stagebegeleider op de werkplek en de docent vanuit de universiteit, de stagecoördinator.

De stagebegeleider op het stageadres is (over het algemeen) een jurist die je kennis laat maken met zijn/haar beroepspraktijk. Je loopt mee in die praktijk, stelt  juridische stukken op en ervaart hoe het is om in team van collega’s samen te werken. Tijdens de stage is deze stagebegeleider je eerst aanspreekpunt en vraagbaak voor werk gerelateerde zaken, hij/zij instrueert je en geeft feedback op je prestaties.

De stagecoördinator is een docent vanuit de universiteit. Hij/zij controleert via het goedkeuringsformulier voorafgaand aan de stage of jouw stage qua vorm en inhoud aan alle vereisten voldoet. De stagecoördinator is ook degene die na afloop van de stage beslist of je de stage kunt inbrengen. Als je stage als voldoende is beoordeeld en je verder aan alle eisen hebt voldaan (portfolio en eindgesprek) wordt de stage in Osiris genoteerd.

Gelukkig komt het nauwelijks voor, maar als je op het stageadres iets niet goed vindt lopen, of als er problemen zijn, probeer deze dan eerst te met de stagebegeleider op de stageplek te bespreken. Mocht je er niet uitkomen of vind je het moeilijk om iets te bespreken (of durf je dat niet), aarzel dan niet om contact op te nemen met je stagecoördinator. Deze is er voor jou en zal je klachten altijd vertrouwelijk behandelen en samen met je zoeken naar een oplossing. Een alternatief is dat je contact opneemt met studieadvies.

Stagecoördinator departement
(Voor algemene vragen over stages, vragen over regels en procedures enz.)

Anny de Geer
email: studieadviseur.rgl@uu.nl

Stagecoördinatoren richtingen
(Voor inhoudelijke vragen over stages en het zoeken van een docentbegeleider)

Privaatrecht & Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
Patty Emaus
e-mail: P.B.Emaus@uu.nl

Onderneming en recht
Etzel van Dooren
e-mail: e.a.vandooren@uu.nl

Staats- en bestuursrecht
Mr. dr. Martje Boekema
e-mail: i.m.boekema@uu.nl

Strafrecht
Joep Lindeman
e-mail:  j.lindeman@uu.nl

Veel informatie over de arbeidsmarkt en solliciteren, beurzen, verzekeringen, stages zoeken etc. is te vinden op de universitaire stagesite.

Ander nuttige pagina's zijn:

juridische.pagina.nl
advocaten.pagina.nl
www.vacatures.recht.nl
www.njb.nl
www.advocatenorde.nl