Hieronder vind je een overzicht van enkele scriptieprijzen, verdeeld in een categorie algemeen en een categorie per rechtsgebied. De prijzen lopen uiteen van universiteitsprijzen tot awards uit het bedrijfsleven, en bestaan vaak uit het uitreiken van een geldbedrag. Naast een korte samenvatting, is uitgebreide informatie per prijs beschikbaar via de weblinks in de tekst. 

Ieder jaar wordt de prijs voor de beste masterscriptie uitgereikt. De prijs wordt door de rector magnificus uitgereikt in de Domkerk tijdens de opening van het academisch jaar en bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van €1.500 en een replica van de Sol voor het Academiegebouw (meer).

De Vereniging voor Milieurecht reikt tweejaarlijks de prijs voor de beste scriptie over een milieurechtelijk onderwerp uit. Voor inzending komen in aanmerking afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht die (meer).

Het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds (HSF) kent jaarlijks een prijs toe aan een student die met zijn of haar scriptie blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke en bijzondere behandeling van een thema op het gebied van het migratierecht. De scriptie kan een nationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke of rechtsvergelijkende benadering van het migratierecht bevatten. Naast Nederlandstalige scripties kunnen ook Engelstalige scripties worden voorgedragen, voor zover deze scriptie is geschreven ter afronding van een universitaire studie in Nederland. De prijs bedraagt € 1.500,- (meer).

Ter bevordering van het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht looft het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht jaarlijks de Molengraaff scriptieprijs uit (meer).

De jaarprijs kan worden uitgereikt aan de scriptie in het kader van het bestuursdienstonderwijs of ander daaraan gerelateerd onderwijs die handelt over een onderwerp op het vakgebied burgerzaken (meer).

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) (meer).

Deze prijs gaat jaarlijks naar een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel op het gebied van intellectuele eigendom heeft geschreven. Het doel is om studenten te stimuleren zich in (meer).

(International Commercial and Financial Law)

Beschikbaar gesteld door Houthoff Buruma voor masterstudenten van het departement Rechtsgeleerdheid.

De jaarprijs kan worden uitgereikt aan de scriptie in het kader van het bestuursdienstonderwijs of ander daaraan gerelateerd onderwijs die handelt over een onderwerp op het vakgebied burgerzaken (meer).

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) (meer).

Deze prijs gaat jaarlijks naar een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel op het gebied van intellectuele eigendom heeft geschreven. Het doel is om studenten te stimuleren zich in (meer).

(International Commercial and Financial Law)

Beschikbaar gesteld door Houthoff Buruma voor masterstudenten van het departement Rechtsgeleerdheid.

De Stichting ter bevordering van Strafrechtelijk Onderzoek Utrecht (BeSOU) is in 1985 opgericht. Het doel van de Stichting is het bevorderen en financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen in Utrecht.