De selectieprocedure voor de masterclass Bouwrecht 2017 is inmiddels afgerond, informatie voor 2018 volgt nog.

De Masterclass Bouwrecht is een samenwerkingsverband van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van de Universiteit Utrecht met een aantal gerenommeerde organisaties. Het is een fulltime programma van stage en onderwijs voor masterstudenten die (bijna) klaar zijn met hun studie. Doel van het programma is om een selecte groep masterstudenten op een bijzondere manier te laten kennis maken met de praktijk van het bouwrecht. 

Inhoud

Het programma van de masterclass Bouwrecht bestaat uit drie onderdelen:

 •  twee stage's van ieder acht weken bij twee verschillende organisaties
 •  praktijkgerichte vakken over het bouwrecht
 •  een praktijksimulatie ter afsluiting

Het fulltime programma beslaat vijf maanden en start in september. 

Waarom bouwrecht?
Het bouwrecht is veel breder dan het vastgoedrecht dat aan de faculteit wordt gedoceerd. Het bouwrecht omvat alle rechtsregels die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Het is een zeer breed en gevarieerd terrein.

De bouwsector is van groot economisch belang in Nederland en biedt een interessante werkkring aan juristen, ingenieurs, fiscalisten, notarissen, architecten, bouwmanagers, etc. Voor juristen biedt het gehele bouwtraject interessante facetten, van onteigening en vergunningverlening, tot het afsluiten van bouwcontracten, het voeren van arbitrageprocedures en het exploiteren van de gebouwde objecten. In de masterclass Bouwrecht komen al deze elementen aan bod.

Voor meer informatie, bekijk hier onze brochure.

Stage-Cursussen-Praktijksimulatie

Centraal onderdeel van de masterclass is de stage: je loopt vier dagen in de week twee keer een stage van acht weken bij twee verschillende organisaties. Zo krijg je een goed beeld van de praktijk. De stageadressen worden door de faculteit verzorgd.

De inhoud van de stage is vooraf met de organisatie overeengekomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over je begeleiding. Je loopt mee met een ervaren jurist en je gaat aan de slag met een aantal opdrachten, individueel of in samenwerking met anderen.

Daarnaast volg je één dag in de week college. Tijdens de onderwijsuren ligt de nadruk op het toepassen van theorie in de praktijk en ontwikkel je vaardigheden die onmisbaar zijn als jurist in het bouwrecht.

Er wordt college gegeven over:

 •  zakelijke rechten
 •  aanneming van werk
 •  bestuursrecht (Wro, Awb, publiek private samenwerking)
 •  aanbestedingsrecht
 •  mededingingsrecht
 •  staatssteun

De colleges worden voor een deel verzorgd door docenten van het departement Rechtsgeleerdheid. De andere docenten zijn juristen van de organisaties die meedoen aan het programma. Zij zullen veel van hun dagelijkse praktijkervaringen inbrengen. Het opleidingsprogramma vindt vaak plaats bij hen op kantoor. Tijdens de collegedagen ga je aan de slag met een praktijkcasus.

Met een praktijksimulatie sluit je de masterclass af. In dit onderdeel combineer je je stage-ervaring met de kennis en vaardigheden uit het programma. Een jury van ervaren juristen wijst een winnaar aan. Iedereen ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Organisatie

Aan de Masterclass Bouwrecht doen tien organisaties mee. Zij vertegenwoordigen het brede veld waarin bouwrechtjuristen werkzaam zijn: overheid, advocatuur en bedrijfsleven. Hier vind je een actueel overzicht van de deelnemende kantoren.

Toelating-Selectie-Sollicitatietraining

Je kunt je voor de Masterclass Bouwrecht aanmelden als je op het moment van aanvang beschikt over een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid en je ten minste de helft hebt behaald van het aantal studiepunten van een van de volgende masters:

 •  Privaatrecht
 •  Recht & Onderneming
 •  Notarieel Recht
 •  Staats- en Bestuursrecht
 •  European Law
 •  Public International Law
 •  Legal Research

De Masterclass Bouwrecht is een traineeship opgezet voor (bijna-)afgestudeerde masterstudenten Rechtsgeleerdheid. Je bent bijna klaar met een master op het terrein van privaatrecht, bestuursrecht of Europees recht. Er is plaats voor maximaal vijftien studenten. Met hen doorloop je het hele traject.

Indien je aan een andere universiteit studeert kun je je ook aanmelden en dien je aan vergelijkbare ingangseisen te voldoen.

Als je aan de bovenstaande toelatingseisen voldoet, kun je je aanmelden door dit aanmeldingsformulier  in te vullen. Je wordt gevraagd om het volgende mee te sturen:

 • Motivatiebrief (geef twee voorkeuren voor organisaties op)
 • Kort cv
 • Studievoortgangsoverzicht (op te vragen bij het Studiepunt Rechten)

De selectiecommissie zal de brieven en cv’s beoordelen en kandidaten uitnodigen voor een kort gesprek, waarin wordt ingegaan op je motivatie voor deelname. Na selectie volgt nog een ‘tweede-ronde’ gesprek bij de organisatie waar je voorlopig geplaatst bent.

De faculteit organiseert voorafgaand aan de 'tweede ronde'-gesprekken een sollicitatietraining voor alle deelnemers. Het doel van de sollicitatietraining is jou te helpen bij de voorbereiding op het gesprek bij de organisatie waar jij stage gaat lopen. In de sollicitatietraining komen o.a. de vragen aan de orde die je tijdens het gesprek kunt verwachten. 

Kosten

Aan deelname aan de Masterclass zijn voor studenten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie geen extra kosten verbonden, behalve de eventuele bijkomende kosten voor het aanschaffen van studieboeken en reiskosten naar de colleges op locatie. 

Als je op 1 september afgestudeerd bent en toch wilt deelnemen aan de Masterclass betaal je eenmalig een bedrag gelijk aan vijf maanden collegegeld. Je mag echter niet langer dan 1 jaar voor de start van de Masterclass zijn afgestudeerd.

Planning

Opening Masterclass Bouwrecht: maandag 28 augustus van 15.00 uur -18.00 uur. Locatie: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200. Iedereen is welkom!

 

Contact

Voor meer informatie of om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen: masterclass.bouwrecht@uu.nl